Rekordslakt løftet Nova Sea

Nyheter
747

Byks i slaktevolum fra 2018 til 2019.

Mens lovundselskapet slaktet 37.879 tonn laks i 2018, økte dette til 45.962 tonn i fjor.

Samtidig ble driftsresultatet per kilo redusert. Ifølge Mowis fjerde kvartalsrapport fikk selskapet et driftsresultat på 2,30 euro per kilo ifjor – en nedgang fra 2,66 euro året før.

Hensyntatt de økte slaktevolum, betyr det et driftsresultat på 105,7 millioner euro – eller 1.067 millioner kroner – gitt dagens valutakurs. Det er en oppgang på om lag fem millioner euro fra året før.

Mowi eier 48 prosent av aksjene i Nova Sea, gjennom direkte og indirekte eierskap, og mottok ifjor et utbytte på 406 millioner kroner derfra.

Nova Sea har 33,33 heleide og fire deleide matfiskkonsesjoner.