Rekord i antall hendelser der makrellstørje «bryter seg inn» i merder

Nyheter
0

Observasjoner tyder på at bestanden av makrellstørje er i vekst. Dette øker sannsynligheten for at den kan gjøre skade på oppdrettsanlegg, som har vært en utfordring for flere selskap de siste årene.

Det er økt forekomst av makrellstørje langs kysten, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Det er også satt rekord i antall hendelser der kjempefisken tar seg inn i oppdrettsanlegg:

-Det er i 2023 observert godt med makrellstørje langs norskekysten, og det har blitt satt ny rekord i antall hendelser hvor makrellstørje har tatt seg inn i oppdrettsanlegg, sier Øyvind Grøner Moe, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratets miljøseksjon.

Slår hull i nøtene
Nylig var iLaks på et seminar, der Sulefisks daglige leder, Michael Niesar, fortalte om noen av utfordringene han møter på i oppdrettshverdagen. Niesar fortalte blant annet at makrellstørje har blitt et daglig syn utenfor merdene.

Les også: Her jakter makrellstørjene i flokk ved oppdrettsmerden til Sulefisk

– Når makrellstørjen kommer, kommer den i en vanvittig fart. Da kan den sprenge nøter og gi store hull i nøtene, fortalte Niesar.

Måsøval har også hatt besøk av størjen i høst. Her kan du se video fra jakten rundt Sulefisk sitt anlegg:

– Dette skuespillet ser vi i perioder daglig på lokalitetene. Går vi tre-fire år tilbake i tid, var sånne scener ukjente for oss. Jeg synes det er kjempeskummelt. Svetten renner når du sitter på kontrollrommet og ser sånne hendelser, sa Niesar om videoen.

Makrellstørja er verdens største tunfisk, og kan bli inntil tre meter lang, veie opp mot 500 kilo, og svømme i en fart opp til 70 kilometer i timen.

Tidligere har det blitt spekulert i om størja kun tok seg inn i merder med smolt og liten fisk, siden dette kan minne om makrellstim eller lignende, som størja vanligvis jakter på.

Basert på hendelsene som er innrapportert til Fiskeridirektoratet, ser det derimot ut til at dette ikke stemmer. Det er ikke noe som tyder på at oppdrettsfiskens størrelse har noe å si for sannsynligheten for å få størje i not, skriver direktoratet.

Mest på høsten
Utbredelsen av hendelsene strekker seg fra sør i Vestland til nord i Trøndelag, og alle «innbrudds»-hendelsene har skjedd melom august og oktober, skriver de videre.

Hullet som størja etterlater seg kan være forholdsvis lite, og ofte fra en halvmeter til én meter, skriver Fiskeridirektoratet. Området på nota der makrellstørja tar seg inn er i stor grad varierende, og på ulike dybder.

-Årsaken til at makrellstørja tar seg inn i nota er høyst sannsynlig knyttet til matinntak. Det er likevel usikkert om det er fisken inne i merden eller fisk på utsiden den er ute etter, sier Grøner Moe.

Bilde av hull i not laget av makrellstørje. Foto: Anonymt selskap som har sendt inn bilde til Fiskeridirektoratet

Av de innrapporterte hendelsene oppdages ofte størja i forbindelse med fôring av oppdrettsfisken.

– Det kan være dårlig appetitt og endret adferd, som i mange av tilfellene har blitt observert på fôrkamera i merden. Det vil derfor være anbefalt å følge ekstra nøye med på dette i tidsrommet august-desember, sier Grøner Moe.

Fiskeridirektoratet har laget en veileder for hva man skal gjøre dersom man får kjempefisken inn i nota.