Regnbueørret på rømmen i Rogaland og på Sunnmøre

Nyheter
0

To rømninger rapportert.

«Vi følger nå opp to saker med rømt regnbueørret. Èn sak i Vindafjord i Rogaland, og èn i Norddalsfjorden på Sunnmøre,» skriver Fiskeridirektoratet i en melding.

Osland Stamfisk meldte 11. oktober fra om en rømmingshendelse ved sin lokalitet Skigelstrand i Vindafjord. De oppga selv at hendelsen skal ha oppstått i forbindelse med levering av fisk til slakting. Selskapet har fanget 127 regnbueørret i sine gjenfangstgarn og fisken har en snittvekt på i underkant av fire kilo.

Rømmingsomfanget er ikke avklart ennå.

Hofseth Aqua sendte 5. oktober inn rømmingmelding etter å ha blitt tipset om fangst av regnbueørret av fritidsfiskere i Norddalsfjorden ved Tafjord. Selskapet har selv ute gjenfangstgarn på to av sine anlegg i fjorden, samt ved et settefiskanlegg, og har så langt fanget 51 regnbueørret selv. Fisken har en snittvekt på om lag fire kilo.

Det er foreløpig uklart hva som er årsaken til rømmingen.