Redusert fortjeneste til tross for økte slaktevolumer

Nyheter
610

Den chilenske fiskeoppdretteren Salmones Camanchaca registrerte en EBITDA for første kvartal 2019 på 17,4 millioner dollar, 6,1 prosent lavere enn i samme periode 2018.

I følge kvartalsrapporten ble inntekter og EBITDA påvirket av en ugunstig utvikling av et joint venture innen ørret, noe som reduserte resultatet for Salmones Camanchaca med 3,1 millioner dollar. Eksklusive denne ørretvirksomheten var EBITDA 18 millioner USD, eller 12 prosent høyere enn i samme periode i 2018.

Nettoresultatet, etter vderdijustering av biomasse, var 3,6 millioner dollar.

Salmones Camanchaca høstet 10,191 tonn atlantisk laks, i tråd med estimatene og høyere enn de 9 589 tonn i første kvartal 2018.

Ricardo García, viseformann i Salmones Camanchaca, sier at «EBITDA og EBIT-resultatene viser en bedrift som vokser rundt ti prosent når det gjelder egenprodusert salg, med en sunn EBIT per kilo på 1,3 dollar, noe høyere enn i fjor, til tross for lavere priser. I løpet av årets første måneder hadde vi noen ugunstige miljøforhold med tilstedeværelse av alger og lavere oksygenivå i sjøen, noe som tvang oss til å begrense fôring og dermed biomassevekst og i mindre utstrekning også dødelighet. Disse forholdene vil resultere i en nær fem prosent høyere estimert kostnad for året, samt en fem prosent reduksjon i vår slakteguiding for 2019, nå på 52.000 tonn.»

Han bemerket også at «til tross for disse mindre gunstige miljøforholdene, er de nå redusert, og vi har identifisert løsninger som gjør at vi kan dempe dem i tiden fremover. Vi vil være bedre forberedt neste gang.»