Redusert fôrsalg og slaktevolum holder biomassen stabil

Nyheter
408

Ifølge Akvafaktas siste månedsrapport svømte det 670.000 tonn oppdrettslaks i norske fjorder i månedsskiftet mai/juni. Det er praktisk talt uforandret med biomassen 12 måneder tidligere.

Mens oppdretternes fôrforbruk var på 116.000 tonn i løpet av mai måned, ned tre prosent år over år, falt også eksportert kvantum, med fem prosent, til 98.000 tonn, i løpet av mai.

Ser en nærmere på laksebiomassen, er den, både i kvantum og kjøttvekt, dominert av 2019-generasjonen. Denne besto ved månedsskiftet av 289 millioner fisk med en snittvekt på 2,0 kilo.

Høstfisken fra 2018, som det fortsatt slaktes på, begynner å tynnes ut. Denne utgjorde 12 millioner fisk med en snittvekt på 4,1 kilo. Dette gir en biomasse på 48.000 tonn som vil bli slaktet ut i sin helhet i løpet av sommeren.