Redox kjøper Norluft

Nyheter
0

Ozon- og oksygenspesialisten Redox kjøper Norluft for å kunne tilby selskapets kunder i oppdrettsnæringen et mer komplett produkttilbud og styrke sin posisjon inn mot lukkede oppdrettsanlegg.

– Vi har en ambisjon om å bli den ledende leverandøren av kostnadseffektive ozon- og oksygenløsninger til sjømatsektoren. Oppkjøpet av Norluft passer perfekt inn i strategien vår, både teknologisk og geografisk, sier Jonas Bergman, administrerende direktør i Redox, i en melding.

Norluft er leverandør av oksygen- og nitrogenanlegg til sjømatindustrien og andre næringer. I tillegg leverer selskapet trykkluftkompressorer og reguleringssystemer til bobleanlegg for oppdrettsnæringen. Norluft leverer maritime servicetjenester til brønnbåter, lusflåter og andre skip. Norluft har hovedkontor i Ranheim i Trøndelag og tilbyr sine produkter og tjenester over hele Midt-Norge.

– Gjennom oppkjøpet av Norluft sikrer vi oss seg unik kompetanse og geografisk tilstedeværelse i en viktig oppdrettsregion. Vi er imponert over hvordan Norluft har utviklet seg og hvordan de evner å lage innovative løsninger som sikrer bedre oksygentilførsel og dermed bedre fiskehelse, legger Jonas Bergman til.

Norluft består
Averøybedriften Redox kjøper 100 prosent av aksjene i Norluft, som har seks ansatte og omsatte for 42 millioner kroner i 2021. Partene har blitt enige om å ikke oppgi de finansielle detaljene i avtalen.

– Vi har vokst raskt i et attraktivt spennende marked. Redox fremsto som den mest fremoverlente og kompetente aktører som tilfører oss det fagmiljøet vi ønsker for fortsatt utvikling, sier Øyvind Sørgård, daglig leder i Norluft.

Norluft vil bestå som selskap og merkevare og Øyvind Sørgård fortsetter som daglig leder.

– Redox er svært tydelige på at de ønsker å bygge videre på Norluft. Derfor vil nå se etter nye ansatte som skal styrke oss og legge til rette for videre vekst, sier Øyvind Sørgård.

Bluefront-eid
Majoritetseier i Redox er sjømatinvestor Bluefront Equity, som gikk inn på eiersiden av Redox i mai i fjor. Redox har fortsatt sin positive utvikling og styrer mot en omsetning på 180-200 millioner kroner i 2022.

Alf-Helge Aarskog, som er industrirådgiver i Bluefront Equity, er styreleder i Redox.

Bluefront Equity er det eneste nordiske uavhengige kapitalmiljøet som fokuserer utelukkende på sjømatnæringen. Det første fondet til Bluefront Equity ser primært etter investeringer i leverandørbedrifter som bidrar til økt sporbarhet, bedre fiskehelse og -velferd, økt kvalitet på sluttproduktet og bedre hygiene. I tillegg fokuserer fondet på å digitalisere og industrialisere næringen.