– Rammevilkårene for oss som har norsk flagg og norske sjømenn er blitt betydelig dårligere

Nyheter
0

Bio Feeder er blitt tynget av høyere finanskostnader og dyrere drift, men har en grønn og moderne flåte.

I fjor økte fôrrederiet fra Torangsvåg i Austevoll omsetningen med 6,1 millioner til 126 millioner kroner i fjor. Samtidig falt driftsresultatet med 12,5 prosent til 15,4 millioner kroner.

Driftsmarginen endte på 12,2 prosent, noe som var en nedgang på 2,5 prosentpoeng fra året før. Det bekymrer ikke daglig leder Nils Tore Øpstad Melingen.

– Vi har langsiktige og solide eiere, og dyktige sjøfolk. Så vi er godt fornøyd, sier han til iLaks.

Kostbart grønt skifte
Bio Feeder eier de fem skipene «Vågsund», «Eidholm», «Pirholm», «Kryssholm» og Terneskjær». Alle skipene går på time charter-kontrakter. Lighthouse Ship Management tar seg av den tekniske driften.

Selskapets finanskostnader økte med 14,5 millioner kroner. Det førte til at resultat før skatt endte på knappe én million kroner. Dette har Melingen en god forklaring på.

– Vi har fornyet oss de siste årene. Å bygge om til miljøvennlige båter, det koster penger. Det dreier seg blant annet om propeller, batteripakker, el-motorer og NOx-tiltak. En flåtefornyelse øker lånene, og da øker også finansutgiftene, forklarer han.

Egenkapitalen var på 71,8 millioner og langsiktig gjeld var på 215,3 millioner kroner ved utløpet av fjoråret. Selskapet har balanseført skip til en bokført verdi på 275,1 millioner kroner og egenkapitalandelen var 21,6 prosent ved årsskiftet.

Lossing av fiskefôr i Skottland. Foto: Bio Feeder

Svekkede rammevilkår en trussel
Den daglige lederen er svært godt fornøyd med sjøfolkene sine. Han forteller at de har lagt ned mye innsats og ressurser i å ta vare på dem.

– Det er helt umulig for oss å drive spesialskip uten særdeles flinke sjøfolk. Vi legger stein på stein, og har satset norsk med et ungt og dyktig mannskap. De siste 15 årene har vi sponset dem med både skolegang og opplæring. Mange av sjøfolkene har gått gradene fra lærling til kaptein, sier han tilfreds.

Nå ser han at rammevilkårene for å drive rederi med norsk mannskap blir vanskeligere. Det liker han ikke.

– Samtidig har vi hatt den høyeste lønnsveksten. En svekkelse av nettolønnsordningen har gjort det betydelig dyrere for oss å drive godt med norsk mannskap. Det blir vanskelig for oss å bygge opp en maritim kompetanse når vi skal ha helt andre rammevilkår enn våre naboland, sier han, og legger til:

– Rammevilkårene for oss som har norsk flagg og norske sjømenn er blitt betydelig dårligere under denne regjeringen. Det er skuffende.

Store underliggende verdier
Det fremgår av notene at låneavtaler for skipsfinansiering krevde at egenkapitalen skulle være på minst 25 prosent i fjor. Aksjonærlån regnes som egenkapital ved beregning av bokført egenkapitalandel. Aksjonærene lånte inn 24,2 millioner kroner. Hensyntatt dette var andelen på 28,8 prosent. Men rederiet måtte likevel ha en dialog med banken.

«Kravet knyttet til arbeidskapitalen var ikke oppfylt pr. 31.12.23. Brudd på dette vilkåret pr 31.12.23 er godkjent («waivet»)», fremgår det av notene til regnskapet.

Nils Tore Øpstad Melingen tar ikke det så tungt.

– Det er et sunt rederi. Og skipsverdiene våre har steget kolossalt. I tillegg har vi en stor eierpost i Rederiet Tinto, som har hatt noen gode år, sier han.

Bio Feeder har en eierandel på 26,7 prosent av Austevoll-rederiet Tinto. Øpstad Melingen er styreleder der.

Rederiets største eier er Melingen Shipping, heleid av oppdrettsselskapet Austevoll Melaks, med 47,1 prosent av aksjene. Nest største aksjonær er Strømberg Gruppen, som er  mest kjent for sine buss- og lastebilagenturer, gjennom selskapet Karos Shipping, med 41,3 prosent av aksjene. De resterende aksjene er eid av Raid og El Invest.

Bio Feeder 2023 2022 Endring
Omsetning 126,0 119,9 5,1 %
EBIT 15,4 17,6 – 12,5 %
Resultat før skatt 1,0 7,7 – 87,0 %
Driftsmargin 12,1 % 14,7 %
Alle tall i millioner kroner