Rakettvekst på Dønna

Nyheter
554

Dønnaselskapet Letsea mer enn tidoblet resultatet fra 2014 til 2016. I år ligger det an til ny resultatrekord. 

På tre år har årsresultatet steget fra 7,4 millioner kroner til 79,4 millioner kroner før skatt. Høy laksepris har bidratt betydelig til resultatet, da Letsea har fem konsesjoner der det gjøres fullskala forsøk.

Og det kan bli mer i år.

– Vi ligger enda bedre an driftsmessig og økonomisk. Det skyldes at vi er i en næring som går så det koster. Samtidig har næringen også store utviklingsbehov og med mye kapital finnes det vilje for å forske på mange ulike problemstillinger, sier daglig leder Kristian Johnsen til Avisa Nordland.

Helgelandsbedriften er Norges største forsøksstasjon med sin kapasitet i merder. De har også et landanlegg med forsøk og produksjon på storsmolt for laks og rognkjeks, hvor de vil investere omlag 60 millioner kroner for å komplettere anleggstrukturen.

Johnsen tror de står overfor et gjennombrudd innen få år når det gjelder triploid fisk. Det blir nesten som å få en ny art inn i næringen, men samtidig slipper man faren for genetisk smitte fra oppdrett til villaks, mener han.