Ragnhild Inderberg Vestrum er ansatt som leder for Morefish Academy

Nyheter
0

Etterspørselen etter kompetanse og kunnskap om RAS øker kraftig i takt med mengden nyetableringer av landbaserte oppdrettsanlegg. Rådgiverselskapet Morefish, med spesialkompetanse innen RAS, satser på økt opplæring og kursvirksomhet, og har nå ansatt leder for Morefish Academy.

Daglig leder Marita Spigseth hos Morefish er fornøyd over å ha fått Ragnhild Inderberg Vestrum med på laget for å lede kursavdelingen Morefish Academy. Morefish Academy er et satsningsområde for Morefish, som tilbyr E-læringskurs, webinarer og seminarer i tillegg til RAS-kurs.

Ragnhild Inderberg Vestrum kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Senter for digitalt liv ved NTNU. Hun har master og doktorgrad i bioteknologi, med fokus på fisk i tidlige livsstadier og mikrobiota i ulike typer oppdrettsanlegg.

«Ragnhilds gode biologiske fagkompetanse, kombinert med hennes brede erfaring med undervisning og som arrangør av kurs og seminarer vil styrke teamet vårt ytterligere,» skriver Morefish i en pressemelding.

Det er en kraftig vekst av påbegynte og planlagte landbaserte oppdrettsanlegg, og behovet for driftskompetanse, det å forstå produksjonsprosessen og sammenhengen mellom biologi og teknologi vil bare bli større etter hvert som anleggene kommer i gang.

«Ragnhild er allerede godt i gang hos oss for å spisse tilbudene innenfor kompetanseheving. Vi er glade for at hverdagen begynner å komme gradvis tilbake mot normalen etter korona, og gleder oss til å arrangere fysiske kurs igjen. Først ute er et 6 dagers RAS-kurs i Trondheim med oppstart i oktober, og deretter skal vi for første gang arrangere dagskonferanse. Den blir i Oslo 2. november, og med et tema vi brenner for, og som er høyaktuelt for tiden – Risiko og kompetanse i landbasert oppdrett.»