Rådmann vil stoppe Nordlaks-kjøp

Nyheter
169

Det skriver Vesteraalens Avis.

Eiendommen er på 21.230 kvadratmeter. I sin søknad skriver selskapet at dagens areal tilhørende Nordlaks ikke vil dekke fremtidige behov.

Rådmannen vil imidlertid avslå søknaden, da det kan medføre at en ikke får tilgang til arealer øst for omsøkt tomt. I stedet vil han inngå forhandling om en utbyggingsavtale som skal godkjennes av kommunestyret, skriver avisen.