Rådet for dyreetikk om termisk avlusing: – Dyrevelferdsmessig og etisk uakseptabelt

Nyheter
0

Ekstra belastende grunnet fiskens fysiologiske og atferdsmessige reaksjon på det oppvarmede vannet.

Behandling mot lakselus utgjør en stor belastning for oppdrettslaks i Norge. Sammen med hjertesprekk (CMS), er dødelighet knyttet til lusebehandling den viktigste dødsårsaken for oppdrettslaks i Norge, skriver Rådet for dyreetikk.

Termisk avlusing, sammen med mekanisk, utgjør i dag de dominerende avlusingsmetoder i norsk oppdrettsnæring etter at lakselusa har utviklet resistens mot de fleste virkestoffer som tidligere har vært benyttet i tradisjonell peroral- og badebehandling.

Termisk behandling er kontroversielt, først og fremst på grunn av skadene og dødelighet som påføres fisken under og i etterkant av behandlingen.

Alle former for håndtering er stressende for fisken, men ny forskning har vist at termisk avlusning er ekstra belastende grunnet fiskens fysiologiske og atferdsmessige reaksjon på det oppvarmede vannet, skriver rådet.

Basert på ny forskning og med fiskens ve og vel som målestokk, mener et flertall av Rådet for dyreetikks medlemmer at dagens praksis der millioner av fisk dør i forbindelse med termisk behandling er dyrevelferdsmessig og etisk uakseptabel.

I fjor døde 54 millioner laks i oppdrettsanlegg i havet. Veterinærinstituttet peker i Fiskehelserapporten 2021 på flere årsaker til den høye dødeligheten i merdene. En årsak er den ofte hardhendte framferden mot laksen under behandlingen mot lakselus. Denne behandlingen kan stresse laksen til døde. En svekket fisk kan også bli lettere mottakelig for sykdommer.