Pure Shipping med sin første mekaniske avlusing i Finnmark

Nyheter
1944

Pure Shipping sin nyeste båt, «Lautus» med tre FLS linjer, har nettopp gjennomført sitt første oppdrag i Finnmark. Kunden var Salmar Nord.

– Vi var litt spente når vi kjørte nordover, sier skipper Jan Erik Nordseth fra Smøla. Nå har vi kjørt gjennom 2.500 tonn fisk med ekstremt lav dødelighet eller skader, og lusetelling etter behandling viser en reduksjon på over 90 prosent når det gjelder bevegelige og kjønnsmoden lus.

– Fisken her oppe ser utrolig flott og sprek ut. Dette er første avlusingen på fisken, som ikke er langt unna slaktestørrelse. De ansatte på anleggene har stor kompetanse og god innstilling, det er rett og slett kjekt og effektivt å jobbe her, fortsetter Nordseth.

– Dødeligheten etter hele behandlingen var meget lav. Vi så en svak økning på omtrent 0,1 prosent den første uken etter behandlingen, men ser allerede nå en kraftig nedgang. Appetitten var rundt 80 prosent av normal utforing allerede de første 2 dagene etter behandlingen. Etter det var appetitten tilbake til normalt nivå eller til og med økende, sier driftsleder Tommi Pirttimäki.

God timing før vinteren
Regionsleder i Salmar Nord, Roald Wærnes er også godt fornøyd.

– De siste ukene har temperaturen falt til under åtte grader celsius, en temperatur som er ganske vanlig på denne årstiden her oppe. Slikt sett var det greit å gjennomføre den mekaniske avlusingen før vinteren setter inn for alvor, og temperaturen synker ytterligere. Om sommeren kommer temperaturen sjelden over 12 grader celsius, sist sommer var den knapt over elleve grader celsius. Om vinteren kan temperaturen i korte perioder komme ned mot to grader celsius, sier Wærnes.

Stadig forbedringer
FLS har utviklet lusespyleren, men jobber stadig med forbedringer og oppgraderinger. Mye av utviklingsarbeidet har vært organisert i et SkatteFUNN-prosjekt for årene 2016 og 2017. Videre FoU-arbeide er også organisert i et Skatte-FUNN prosjekt for årene 2017 – 2019.

– Et av hovedfokusene i denne periode er utvikling av skånsom og effektiv avlusing av stor laks og utvikling av en helt ny filterløsning. Her skal alt vann som har vært i kontakt med laksen og som kan inneholde lakselus, suges tilbake på båten eller flåten, der absolutt all lakselus fjernes og avlives, før restvannet slippes ut i sjøen, sier Kristian Lillerud som er daglig leder ved FLS Engeneering.

– Skånsom trenging og jevn dosering/porsjonering av laksen inn mot avlusingssystemet er helt avgjørende for å oppnå et godt resultat, både avlusingsmessig og med tanke på fiskevelferden, avslutter skipper Nordseth.