Pure Salmon skal bygge en serie av landbaserte anlegg: – Vi er fullt klar over at det er et ambisiøst prosjekt

Nyheter
2096

Pure Salmon, som allerede har et landbasert lakseanlegg i Polen, skal bygge tre til i Europa, Japan og USA – og det er bare begynnelsen.

– Vi er fullt klar over at det er et ambisiøst prosjekt.

Det sier Martin Fothergill, grunnlegger og partner i det globale kapitalforvaltningsselskapet 8F Asset Management, som har etablert det operative selskapet Pure Salmon.

iLaks møter Fothergill etter en lunsjpresentasjon, som for øvrig var lukket for pressen, arrangert av SpareBank 1 Markets i Oslo.

Martin Fothergill. FOTO: Stian Olsen

– Derfor har vi fått på plass infrastruktur og hentet inn et erfarent team, som skal føre tilsyn med byggingen av hvert anlegg, og byggingen av flere anlegg samtidig. Det er et globalt team som følger opp alt mens det lokale teamet flytter seg fra prosjekt til prosjekt etter hvert, forklarer Fothergill.

I Polen er allerede et anlegg oppe og kjører, men produserer bare 450 tonn årlig. Primært brukes dette anlegget for forskning og utvikling, opplæring av ansatte, samt et sted hvor potensielle investorer og kunder kan få et innblikk i produksjonen. Mens ved det japanske og det europeiske anlegget skal produseres 10.000 tonn årlig, skal anlegget i USA produsere 20.000 tonn – altså totalt 40.000 tonn årlig.

Men selskapet sikter langt høyre, nemlig på 260.000 tonn i årlig lakseproduksjon. Det planlegges blant annet flere anlegg i Kina, og også et i Lesotho. Hvert av anleggene skal bygges fullt ut, ikke trinnvis, og kapasiteten blir endelig. Men hvor mye må investeres?

– For å nå målet om 260.000 tonn årlig behøves 1,6 milliarder dollar (14,4 milliarder norske kroner) i egenkapital. For den første fasen, som altså er i Polen, Japan, Europa og USA, behøves det 300 millioner dollar (2,7 milliarder kroner). Vi har skaffet et betydelig beløp, men ikke alt, sier Fothergill.

Han sier avslutningsvis at det skal være snakk om ulike globale investorer som har gått inn så langt, blant annet familieeide selskaper og forsikringsselskaper.