Pump Supply vant frem i retten etter patentkonflikt: – Dette er en stor seier

Nyheter
2606

Fredag 8.desember ble det kjent at Pump Supply vant den langvarige patenttvisten mot Multi Pump Innovation etter dom fra Borgarting Lagmannsrett.

Konflikten har pågått siden 2013. Oppfinner Trond Sivertsen oppdaget notvaskeren «Netmaster» på Aqua Nor-messen. Ifølge Sivertsen var vaskeren en tro kopi av «Terminator», en maskin selskapet hans Multi Pump Innovation (MPI) var i ferd med å patentere.

Saken har vært to ganger i rettsapparatet, og begge gangene har Pump Supply tapt og anket.

Først ble selskapet dømt for patentinngrep, og Oslo Tingrett forbød Pump Supply å selge sin notvasker. Men selskapet slapp å ødelegge de maskinene som allerede var solgt slik MPI krevde. Denne dommen ble anket.

Deretter prøvde de å få kjent patentet til MPI ugyldig, men Pump Supply ble dømt til å betale over en million kroner i saksomkostninger. Denne dommen ble også anket.

– Stor seier
Nå har Pump Supply vunnet frem. I dommen heter det at «norsk patent nr 335641 kjennes ugyldig og Pump Supply frifinnes i inngrepssaken.»

– Dette er en stor seier for Pump Supply og det frie marked, Vi har hele tiden ment at patent 335641 ikke har noen oppfinnelseshøyde da alle teknikker var godt kjent før patentsøknad, sier gründer og eier Bjørn Terje Ulvnes.

– Vi finner det betenkelig at søknaden etter flere avslag ble hastegodkjent av Patentstyret kun noen dager før første rettssak startet i Oslo Tingrett. Vi har i ettertid funnet frem til et registrert norsk patent som foregriper den teknikk som ble patentsøkt og godkjent, sier Ulvnes videre.

Lanseres kommersielt
Han sier de nå vil gjøre produktet tilgjengelig på markedet.

– Vår notvasker Netmaster vil innen kort tid være tilgjengelig for markedet. Sammen med en nyutviklet helt ny notvasker Stealth vil Pump Supply erobre en større del av notvaskermarkedet i tiden fremover, sier Ulvnes.

Advokat Christoffer Vedal fra Protector IP var prosessfullmektig for Pump Supply i tingretten og lagmannsretten, og mener patentet aldri skulle vært godkjent.

– Dommen fra Lagmannsretten gir vår klient medhold i det vi hele tiden har anført; MPIs patent skulle aldri ha blitt godkjent. MPI kan etter dette ikke lenger forsøke å hindre vår klient eller andre aktører i bransjen i å benytte allment kjent teknikk, sier han.

Trond Sivertsen i MPI ønsker ikke å si så mye om dommen.

– Jeg har egentlig ingen kommentar, har ikke tenkt på dommen hele helgen. Jeg har et avslappet forhold til den, sier han og henviser til advokat Steinar Lie.

iLaks har forsøkt å kontakte advokat Steinar Lie uten å lykkes.