PTG landet storkontrakt med Artec Aqua

Nyheter
1031

PTG Frionordica i Malmefjorden har inngått en avtale med Ålesundsselskapet Artec Aqua om å levere et energianlegg med seks store varmepumper. For hver kW strømforbruk skal energianlegget levere 30 kW varme. Lavt energiforbruk bidrar til lavere driftskostnader og redusert karbonavtrykk for sluttkunden Salmon Evolution.

Energianlegget er en del av første byggetrinn i Salmon Evolution sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune.

De største varmepumpene som skal leveres har en effekt på 6.000 kW, og hver av disse vil ha en vekt på 20 tonn.

– Varmepumpene er uhyre effektive sammenlignet med andre varmepumpeteknologier. For hver kW strømforbruk til kompressor og pumper får man 30 kW varme, sier Per Johansen, salgssjef i PTG Frionordica, i en pressemelding.

COP står for Coefficient Of Performance, eller effektfaktor på norsk, og angir effektiviteten til et kuldeanlegg eller en varmepumpe. Varmepumpene til Salmon Evolution har en COP på 13, men varmepumpene er forsterket med avløpsveksler, og dermed oppnår energianlegget som helhet en effektfaktor (COP) på hele 30.

Ringvirkninger
En rekke bedrifter fra regionen er med som leverandører, og Ålesundsselskapet Artec Aqua er totalentreprenør.

– Vi er et kompetanseselskap som tar oss av alle grensesnittene ut mot de ulike leverandørene i et byggeprosjekt, sier Ole Gunnar Lyngstad, prosjektleder i Artec Aqua.

Han regner med at første byggetrinn for Salmon Evolution tilsvarer om lag 325 årsverk, eller sagt på en annen måte – hver eneste dag i løpet av byggeprosjektet vil 163 personer være i sving på anlegget eller ute hos en leverandør.  

– På byggeplass forventer vi rundt 200 personer på det meste, sier Ole Gunnar Lyngstad, som til daglig leder byggeprosjektet på Indre Harøy i Hustadvika kommune.

Alle leveransene fra PTG skal produseres ved fabrikken i Malmefjorden som kun ligger to mil fra Indre Harøy der Salmon Evolution er i full gang med byggingen av ett av Europas største oppdrettsanlegg på land.

Statsministeren åpner fabrikken
Høsten 2019 besluttet PTG å utvide fabrikken i Malmefjorden for over 20 millioner kroner. Nå er utvidelsen av lokalene fullført, og snart fylles de med store varmepumper til Salmon Evolution. 

Statsminister Erna Solberg står for den offisielle åpningen av den nye lokalene via nettet, og blir med videre for å følge med på en avtalesignering mellom PTG Frionordica og Ålesundsselskapet Artec Aqua.

Den delen av PTG som i dag holder til i Malmefjorden nord for Molde har siden slutten av 70-tallet rendyrket teknologien for anvendelse på fisk. Det hele startet i 1979 med et oppdrag om å bygge en varmepumpe til et settefiskanlegg for smolt for Sæter Fiskeoppdrett i Sunndalen. Spranget er stort fra den første varmepumpen på 60-70 kW effekt til Salmon Evolution sine varmepumper som er på 5.000 kW og 6.000 kW.