PTG kjøper opp Rørvik Kulde

Nyheter
0

Perfect Temperature Group (PTG) har inngått avtale om kjøp av Rørvik Kulde.

– Vi har hatt et tillitsfullt samarbeidsforhold over mange år, og geografisk sett er en etablering i Rørvik og Namsos en naturlig forlengelse av vår eksisterende virksomhet langs norskekysten, sier Terje Arnesen, administrerende direktør i PTG i en melding.

Det er en rekke oppdrettsaktører i området, og med plassering langs Namdalskysten med
seilingsleden nord-sør er Rørvik og Namsos også et godt utgangspunkt for å yte service til både fiskefartøy og brønnbåter.

Terje Arnesen, PTG.

Rørvik Kulde har fire faste ansatte, og har mer enn 30 års erfaring som kjøleentreprenør med geografisk nedslagsfelt i Rørvik og omegn. Selskapet omsatte for 10,3 millioner kroner i 2021, og fikk et resultat før skatt på 1,2 millioner kroner.

Rørvik Kulde står for en bred produkt- og tjenesteportefølje, og retter seg inn mot både kommersiell og industriell kjøling. Rørvik Kulde har et tett samarbeid med både store og små leverandører på kjøletekniske løsninger, deriblant PTG.

SinkabergHansen er en viktig kunde for Rørvik Kulde, knyttet til blant annet et komplett energianlegg som sørger for bærekraftig kjøling og varme til den nye Laksefabrikken på
Marøya i Nærøysund. Her gjenvinnes det blant annet årlig energi tilsvarende årsforbruket til et par hundre eneboliger.

– For SinkabergHansen var det naturlig å gå til vår lokale leverandør Rørvik Kulde, når vi skulle planlegge og prosjektere kjøleutstyr til vår nye fabrikk Laksefabrikken, sier Eskil Laukvik som er konsernleder fabrikk i SinkabergHansen.

– At vi gjennom Rørvik Kulde har blitt introdusert for PTG og deres kompetanse innenfor kjøle- og kuldeteknikk, har vært en styrke for prosjektet. Laksefabrikken fremstår nå med gode løsninger, som kjøler vårt produkt og samtidig gir et fornuftig energibruk for alt som krever kjøling og varme. Vi tror det vil være en styrke for fremtiden at disse to firmaene nå slår seg sammen og forener sin kompetanse, avslutter Eskil Laukvik.