Proximar varsler økt kapitalbehov etter nye kostnadsoverskridelser

Nyheter
0

Må hente mer penger.

Norsk-eide Proximar Seafood, som driver landbasert oppdrett av laks i Japan, jekker opp kapitalbehovet. Total CAPEX er oppdatert til 1.240 millioner kroner, opp fra 1.195 millioner kroner i andre kvartal. Dette er en økning på 17 prosent fra byggestart for to og et halvt år siden (eksklusive valutaeffekter). Økning i driftskostnadsdrivere, finansiering og CAPEX krever at selskapet samler inn ytterligere midler, totalt 165 millioner kroner, opplyser selskapet.

Proximar vurderer flere alternativer for hvordan man kan finansiere det ekstra kapitalbehovet, og søker en optimal kapitalstruktur inkludert gjeld, både i Norge og Japan i løpet av de kommende månedene. Selskapet vil søke en løsning sammen med de største aksjonærene og har indikasjoner på flere alternativer som dekker størstedelen av kapitalbehovet.

Flaskehals
Finansiering har lenge vært en flaskehals for Proximar. Det har da også gått ut over aksjekursen, som har falt med 73 prosent siden 2021.

Proximars aksjekurs de siste to år. Kilde: Infront

– Vi er i rute med planen vår om første slakting i Q3 2024, og jeg er veldig glad for å se at fisken vokser kontinuerlig. Vi driver det aller første kommersielle atlantiske lakseoppdrettsanlegget bygget i Japan, og med det følger flere utfordringer, blant annet noen kostnadsøkninger som krever ekstra finansiering. Prosjektøkonomien er imidlertid fortsatt meget robust, og utsiktene er fortsatt lovende. Jeg er sikker på at Proximar vil være en ledende leverandør av atlantisk laks til det asiatiske markedet i årene som kommer, sier administrerende direktør Joachim Nielsen.

Det målsatte langsiktige slaktenivået for Proximar er 5.300 tonn laks per år i fase 1.

I produksjon
I september tok Proximar eierskap til hele oppdrettsanlegget i Oyama, Japan. Dette markerte slutten på selskapets bygging av det første kommersielle atlantiske lakseoppdrettsanlegget bygget i Japan.

I forbindelse med overdragelsen har Proximar fullført det andre og siste trekket av 8,8 milliarder yen blå-bærekraftlån gitt av Mizuho Bank, Shizuoka Bank og Development Bank of Japan.

I løpet av de neste månedene vil installasjonen av det gjenværende RAS-utstyret fra AquaMaof fortsette i påvekstbygget. Dette muliggjør første overføring av fisk fra settefisk- og planteskolebygget i fjerde kvartal 2023, etter planen.

Selskapet hadde syv batcher i produksjon ved utgangen av kvartalet, og viste sterke vekstkurver foran forventningene. Ytelsen til systemet er stabil, og dødeligheten er lav.