Proximar håper på pengedryss fra «mulig langsiktig investor»

Nyheter
0

Den landbaserte oppdretteren nærmer seg finansieringsløsning mens aksjekursen får juling.

Proximar Seafood har siden tredjekvartalsrapporten identifisert gjeldsløsninger som dekker deler av kapitalbehovet til selskapet. Det vil være et gjenværende egenkapitalbehov på om lag 85 millioner kroner, der 40 millioner kroner er allerede bekreftet av visse aksjonærer.

Det fremgår av en melding fra selskapet torsdag.

I tillegg er selskapet «i en positiv dialog» med en mulig langsiktig investor, og har fått indikasjon om at investoren vil delta med «et meningsfullt beløp i en mulig emisjon». Selskapet vil nå, som et resultat av samtalene, starte dialoger med andre eksisterende aksjonærer og nye investorer, opplyses det.

Aksjekurs Proximar Seafood. Kilde: Infront

Proximar har tidligere kommunisert et kapitalbehov på rundt 165 millioner, som følge av høyere enn forventet operasjonelle og finansielle kostnader, i tillegg til økte driftsinvesteringer (capex).

Meglerhusene ABG Sundal Collier og Pareto Securities er finansielle rådgivere i prosessen.

Proximars landbaserte oppdrettsanlegg i Japan er i drift, og det er satt ut ni batcher. Den første batchen er på om lag 450 gram og den totale biomassen er om lag 30 tonn. Første slakting er ventet å være i tredje kvartal 2024.

Det har vist seg utfordrende å finansiere selskapets oppdrettsvirksomhet. Proximars aksjekurs har falt med 80 prosent i løpet av de siste to år.