Prosjektene renner inn: 73 aktører vil bygge landbaserte lakseanlegg for 1,8 millioner tonn

Nyheter
1732

Tre land utmerker seg i byggeplanene – Norge, USA og Kina.

Siste skudd på stammen er den floridabaserte krabbeforedleren Blue Star. De har nylig signert en avtale om å kjøpe Taste of BC Aquafarms, et familieeid landbasert lakseoppdrettsanlegg i Nanaimo på den canadiske vestkysten.

Taste of BC Aquafarms er det eldste operative RAS-anlegg for matfisk i Nord-Amerika. Selskapet har produsert sin merkevare «Little Cedar Falls» steelhead siden 2013.

Ambisjoner
Nå jekkes ambisjonene opp. Til en årsproduksjon på 100.000 tonn. Hvis de makter å skaffe seg finansiering.

100.000 tonn i årlig lakseproduksjon tilsvarer mer enn hele den nåværende lakseproduksjon i British Columbia – med god margin. Hele Canada, både øst- og vestkysten, produserer til sammenligning 142.000 tonn laks i 2020.

Men prosjektet er altså betinget av finansiering. Og den betingelsen deler de med en rekke konkurrerende oppdrettsaktører som nå jakter penger.

100.000 tonn på land koster flesk. Til sammenligning vil svenske Quality Salmon bygge et anlegg for 110.000 tonn i Sotenäs kommune, like nord for Göteborg. Dette anlegget har en prislapp på astronomiske 17-20 milliarder svenske kroner.

73 selskaper
iLaks har utarbeidet en oversikt over de selskapene som har realisert og vil realisere oppdrettsanlegg for laks på land. Bare en håndfull av de 73 selskapene har kommet i gang med ordinær drift. Flesteparten mangler tilstrekkelig av lokale godkjenninger og finansiering.

Listen øker i omfang, nærmest ukentlig. Nå består den av prosjekter som, gitt at de blir realisert, vil kunne produsere 1.752.000 tonn laks årlig.

Til sammenligning er verdens samlede oppdrettsproduksjon av laks på 2,7 millioner tonn i 2020.

Trekløver
Tre land fører an i denne utviklingen.

Norge, som er markedsleder for produksjon av laks i sjø, er også i tet på land. 697.600 tonn laks søkes produsert på land i Norge. Ved Oslo Børs er det allerede notert fire oppdrettselskaper innenfor dette segmentet.

USA følger deretter, med 411.000 tonn. Over halvparten av dette kommer fra pionéren Atlantic Sapphire, som allerede har begynt å slakte fisk like utenfor Miami, Florida. I tillegg flagger aktører som blant annet Nordic Aquafarms, Whole Oceans, Aquabounty og West Coast Salmon store og offensive planer.

Kina har også store ambisjoner om å bli selvforsynt med laks. Prosjekter for 289.000 tonn laks på land er klare. Noen få mindre anlegg allerede er operative. De fleste er på tegnebrettet. Et av de mest ambisiøse er børsnoterte Nordic Aqua Partners, som allerede har tegnet leveranseavtale med AKVA group på 50 millioner euro.