Professor om grunnrentebeskatning: – For høy skatt kan presse næringen over på landbasert oppdrett eller mot andre land

Nyheter
1977

Professor Ragnar Tveterås mener en grunnrenteskatt på havbruk, om det gjøres på feil måte, kan svekke sysselsetting og verdiskapning i stor grad i mange kystsamfunn.

I forrige ble det kjent at regjeringen vil utrede og eventuelt foreslå en grunnrenteskatt på havbruk.

Ragnar Tveterås og Bård Misund ved Universitetet i Stavanger forsker på grunnrenteskatt i fiskeri- og havbruksnæringen.

– Blir skatten satt for høyt, kan det presse næringen over mot landbasert oppdrett, mot oppdrett utenfor fjordene og mot andre land uten slike avgifter. Dette blir en vanskelig avveining. Grunnrenteskatt på havbruk kan trigge utflagging av havbruk til kystlokaliteter og landanlegg i andre land, som Chile, USA og Kina, sier professor Tveterås ved Universitetet i Stavanger til Dagens Næringsliv, og understreker at faren for utflagging er reell.

Bård Misund. FOTO: Privat

Bård Misund sier det ikke er overraskende at politikerne ser på havbruksnæringen som en industri det er attraktiv å øke beskatningen, tatt i betraktning av den høye lønnsomheten de siste årene.

– Det som taler for fiskeskatt er at petroleumsinntektene til Norge faller og må dekkes inn ved nye avgifter, sier Misund.

Hvilket nivå skatten kommer til å ligge på, vil ikke forskerne mene noe sterkt om, men de tror ikke den vil ligge like høyt som i olje- og kraftbransjen.