Produserer mat i gjensidig avhengighet

Nyheter
290

–  I dette anlegget er vi i stand til å resirkulere 99,5 prosent av vannet i dette anlegget alene, men fordi vi gjenbruker vårt vann i drivhuset, er vi, for prosjektet som helhet, i stand til å resirkulere 99,9 prosent av vannet vårt, sier Brandon Gottsacker, driftsansvarlig for Superior Fresh, til Jackson County Chronicle.

Vannet som brukes sirkuleres kontinuerlig gjennom karene. Idet vannet går gjennom systemet, plukker det opp avfall fra fisken. Dette avfallet er avgjørende for drivhus på stedet fordi plantene som dyrkes der bruker næringsstoffer fra fiskeavfall til å vokse. Plantene, i sin tur, renser vannet slik at det kan brukes på nytt av fisken.

Aquaponics
Produsjonskonseptet kalles Aquaponics, og er tuftet på samme tanke som tradisjonelt karpeoppdrett i risåkre i Kina.

– Vi kan produsere 30 ganger mer bladgrønnsaker per kvadratfot enn konvensjonelt landbruk, med 20 ganger mindre vann, sier Gottsacker til avisen.

Superior Fresh’ anlegg ligger ved Interstate 94 som går gjennom Wisconsin. Foto: Jackson County Chronicle

Biosikkerhet, med fotbad, håndvask og så videre, er sentralt i driftsrutinene.

– Dette er et kontrollert miljø så hvis du tar med sykdom inn i anlegget, ville det være svært vanskelig å få det ut, sier han videre.

Hele verdikjeden
Fisken tas fra rogn til ferdig fem kilos slaktefisk i anleggets åtte tanker. Her produseres 60 tonn laks i året i to-års sykluser.

Gottsacker anslår at anlegget vil være i stand til å oppnå 1:1 fôrfaktor, noe som betyr at for hvert kilo fôr fisken spiser, vil de få ett kilo fiskevekt.

– Dette er ekstremt effektivt og blåser alle andre former for protein ut av vannet.

Superior Fresh’ første laks vil slaktes på vårparten 2018.

Tusenvis
Foruten oppdrettsbiten, er den andre halvparten av Superior Fresh’ visjon selskapets drivhus.

Det er ingen jord i drivhuset, Superior Fresh bruker i stedet seks bassenger fulle av 850.000 liter næringsrikt vann og noen isoporflåter til å vokse tusenvis av salathoder.