Produksjonskostnadene opp 96 prosent på 12 år

Nyheter
2283

Siden 2005 har produksjonskostnadene steget med 96 prosent i norsk havbruksnæring. Likevel tror forsker Audun Iversen at dagens produksjonsmetode med åpne merder vil dominere i mange år fremover.

I en film finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) forklarer Nofimas forskere kostnadsutviklingen de siste 10-12 årene. Filmen viser også hvordan laksenæringen bekjemper lakselusa, den største utfordringen i norsk oppdrettsnæring.

Kostnadene for ett kilo laks var i fjor over 36 kroner kiloet. I 2005 var kostnaden omkring 18 kroner.

– Hovedgrunnene til kostnadsøkningen er økte fôrkostnader og de enorme utgiftene til bekjempelse av lakselus. Bare fôrkostnadene har steget fra 9 til 18 kroner per kilo, sier Audun Iversen.

På tross av høye kostnader til lusebekjempelse tror ikke Nofima-forskeren at norsk oppdrettsnæring vil gå på land.

– Norskekysten med riktig temperatur, gode strømforhold og høyt oksygennivå gir optimale forhold for lakseoppdrett. Kostnadene med åpne merder er lave i forhold til anlegg på land. Når oppdrettsnæringen får kontroll på luseproblemene kan kostnadene gå noe ned for oppdrett i sjø, sier Iversen.