Prisnedgang for desemberlaksen

Nyheter
1009

Prispress i avventende marked.

– Det virker som det handles bra på fisk på sluttuke og helgen, så kundene har ikke begynt å forsyne seg for neste uke, sier en innkjøper til iLaks. 

Fakta

iLaks henter hver fredag etter lunsj inn spotpriser for laks. Dette er fisk som skal leveres den følgende uke. Her kontakter vi flere ledd i verdikjeden, herunder oppdrettere, eksportører og importører. Vi har alltid minst fem uavhengige kilder, selv om ikke alle kildene nødvendigvis vises på trykk. Vi varierer hvilke kilder vi bruker, og bruker ikke de samme kildene hver gang.

– Det har vært en blodig uke. Det begynte allerede mandag. Fem kroner rett ned, sier en trader. – Det er mye opptak akkurat nå. Industrien er snart ferdig. Industrien har produsert for harde livet, og når det passerer 60 kroner bruker folk å ta av fryselager.

Han lar seg imponere av etterspørselen etter laks – over tid.

– Det er ikke noe som heter julesalg lenger. Det har vært høyt lenge. Det er et fantastisk salg, det må en si, men når prisen passerer seks euro kommer motstanden. Det kan nok komme av at kundene har kontrakter på seks euro, tror han.

Samtlige av iLaks’ kilder peker på at lakseprisen er under press.

– Det stopper litt opp denne uken. Litt avventende. Den siste prisøkningen vi hadde denne uken her var litt for tøff for industren i Europa. De har litt lager av frossenlaks som de tærer på, sier en innkjøper.

– Men vi ser at oversjøiske markeder har tilbud fra Chile som er på en helt annen planet. Mye lavere, legger han til.

iLaks’ industrikilder ser følgende prisleie (til oppdretter) for laks som skal leveres til markedet neste uke:

  • 2-3 kg 50 kroner
  • 3-4 kg 56 kroner
  • 4-5 kg 58 kroner
  • 5-6 kg 60 kroner
  • 6+ kg 64 kroner