Prisløftet fortsetter – opp 50 prosent på to måneder

Nyheter
1008

Høyeste laksepris siden midtsommeren.

– Det er mange elementer som spiller inn på hvor aggressivt markedet er for å få tak i fisken, sier en trader til iLaks.

Han bemerker det er tidlig i dagens laksehandel, men legger ikke skjul på at det er en klar prisoppgang fra sist fredag.

Fakta

iLaks henter hver fredag etter lunsj inn spotpriser for laks. Dette er fisk som skal leveres den følgende uke. Her kontakter vi flere ledd i verdikjeden, herunder oppdrettere, eksportører og importører. Vi har alltid minst fem uavhengige kilder, selv om ikke alle kildene nødvendigvis vises på trykk. Vi varierer hvilke kilder vi bruker, og bruker ikke de samme kildene hver gang.

– Ja, det er det. Spørsmålet er hvor mye man drar den.

Han får støtte fra flere andre markedsaktører.

Avventende
– Mange forventer at det kommer mer fisk neste uke. Vi merker at kundene er litt mer avventende på disse nivåene. Det er ikke lett å få det bekreftet, sier en eksportør.

– De har ikke så mye forpliktelser, de har produsert varene sine. Noen stopper totalt opp. Noen bruker fryselager, sier han, og legger til: – Men det har vært vært en heftig stigning på noen uker.

Fasit er en oppgang på 20 kroner kiloet på snaue to måneder.

– 6+ har kommet litt ned. Det er fordi det kommer en del storfisk. Noen betaler flat pris på 4+, har jeg hørt, fordi det er så mye 5+.

Opp 50 prosent på to måneder
Lakseprisen ligger nå tett opp mot 60 kroner i snitt. Det er det høyeste nivå siden midtsommeren.

iLaks’ fem industrikilder viser til følgende prisleie (til oppdretter) for fisk som skal leveres til markedet i løpet av neste uke:

  • 3-4 kg 57-59 kroner
  • 4-5 kg 59-60 kroner
  • 5-6 kg 60-63 kroner
  • 6+ kg 60-65 kroner

– Det ligger der omkring. Det er det du får tilbud på, sier en innkjøper. – Så får en bestemme hvor mye en vil kjøpe på utover ettermiddagen.