Priskorreksjon for fôringredienser: Hvete, mais og soya er nå billigere enn ved krigsutbruddet i Ukraina

Nyheter
0

Kan en håpe på billigere fiskefôr?

Det har vært nærmest en perfekt storm. Krig i Ukraina, tørke i deler av Kina og Argentina og prissjokk for strøm, diesel og kunstgjødsel. Det har ikke vært noen mangel på drivere bak den voldsomme prisoppgangen vi har sett for kornprodukter og råstoff til fiskefôr det siste året.

Den siste tiden har imidlertid en rekke råvarer, herunder olje, aluminium, jern, kunstgjødsel, samt hvete, raps, mais og soya opplevd en betydelig prissvekkelse. Også rater for skipsfrakt av bulkvarer har falt tilbake.

Falt
Både mais, hvete og soyabønner har falt mer enn 25 prosent fra pristoppene tidligere på sommeren, og handles nå til priser under nivået fra da Russland invaderte Ukraina i slutten av februar.

Fremtidspriser
I takt med økt høsting og tilgang på fôrråstoff, kombinert med en etterspørselsside preget av en viss «demand destruction», signaliserer forward-markedet nå en ytterligere svekkelse av prisene for soya, mais og korn for andre halvår 2022.

Forwardpriser for mais, soya, hvete og raps. Kilde: Infront

Som en direkte funksjon av økte priser for energi, frakt og råstoff det siste året har fiskefôrprisene lagt kraftig på seg. iLaks rapporterte i forrige uke at fôrprisene nærmet seg 15 kroner kiloet i første kvartal.

Det har aldri vært dyrere å fôre oppdrettsfisk.

Nå følger både bønder, fôrleverandører og fiskeoppdrettere nøye med på prisferden videre på verdens råvarebørser.

Foto: Aslak Berge