– Prisfallet er et temporært problem

Nyheter
952

Sparebank1 Markets frykter ikke dypere fall for lakseprisen.

Mens totalindeksen på Oslo Børs har tatt seg opp, og klatret en god del etter korreksjonen ved månedsskiftet juli-august, har sjømataksjene vært svake. Sjømatsektoren falt tungt mandag, ned 3,1 prosent, hvor Mowi, Salmar og Lerøy Seafood var største bidragsytere til den negative utviklingen.

Break-even
En sentral årsak er lakseprisen, så nå er på sitt laveste nivå siden 2015. Investorene synes å fokusere på nedsiden, og en fare for at lakseprisen blir «lower for longer».

Kilde: Infront

4-5 kilos laks ble fredag omsatt for 40-42 kroner – et nivå som nærmer seg break-even for mange oppdrettere. Lakseprisen har nå holdt seg i to sammenhengende måneder på 40-tallet.

Tore Tønseth, analytiker i Sparebank 1 Markets, mener prisdannelsen i markedet skaper en usikkerhet, som fører til lavere aksjekurser.

Kombinasjon
– Forwardkurven er relativt stabil, så vårt syn er at prisfallet er et temporært problem, knyttet til sterk tilvekst i sjøen i Norge, endring i innkjøpsmønsteret i EU, sammen med relativt store volumer ut av Skottland. I tillegg tar det 2-3 måneder før etterspørselen blir trigget av lavere priser, så det er en totalkombinasjon av faktorer som gjør at prisdannelsen i markedet blir svak, sier han til TDN Direkt.

Videre sier Tønseth at Sparebank 1 Markets er positive til 2020-2021 og fremover, men mener markedet må ta inn over seg risikoen i det korte bildet, noe det nå begynner å gjøre.