Prisfall rystet Kobbvåglaks

Nyheter
0

Driftsresultatet falt med 59,6 prosent.

Herøyoppdretteren måtte tåle en betydelig reduksjon i både omsetning og resultat fra 2019 til 2020.

Kobbvåglaks’ ledelse er tydelig på hva dette skyldes:

«Korona-pandemien har ført til lavere priser på produktet som selges. Kombinert med høyere priser på innsatsvarer gir det et resultat i at inntjeningen det siste året er betydelig redusert sammenlignet med 2019», skriver helgelandselskapet i sin årsberetning.

Nytt av året er kjøpet av en matfiskkonsesjon. Denne har en anskaffelseskost på 221,3 millioner kroner ifølge notene i regnskapet. Konsesjonkjøpet ble i vesentlig grad finansiert med langsiktig bankgjeld, som har økt fra 40,4 millioner kroner til 234 millioner kroner fra 2019 til 2020.

Notene viser også en annen vesentlig eiendel i balansen, nemlig andeler i aksjefond i DNB. Dette utgjør hele 169,7 millioner kroner – hvorav den urealiserte gevinsten er på 79,7 millioner kroner.

Kobbvåglaks hadde ved årsskiftet en bokført egenkapital på 304,9 millioner kroner, og kostet på seg et utbytte på 28 millioner kroner for regnskapsåret 2020. Selskapet er heleid av familien Mikalsen.

Det har ikke lyktes iLaks å få en kommentar fra selskapet søndag.

Kobbvåglaks 2020 2019 Endring
Omsetning 134,7 159,7 -15,7 %
EBIT 38,9 96,4 -59,6 %
Resultat før skatt 36,6 102,1 -64,2 %
Driftsmargin 28,9 % 60,4 %
Alle tall i millioner kroner