Posisjonerer seg for grønn vekst

Nyheter
1051

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, mest kjent under merkevaren NTE, har blinket seg ut oppdrettsnæringen i Namdal og Flatanger som et satsningsområde.

NTE har gjort flere nyansettelser og dannet et eget team som vil posisjonere seg som en foretrukket el-leverandør til næringen i sin region. Nærhet til kunden og kort responstid er noen av stikkordene og fortrinnene som skal skaffe NTE mer å henge fingrene i fremover.

– Vi tar utgangspunkt i havbruksnæringen som en fremtidsnæring i Norge, og det at Trøndelag har som ambisjon å bli verdens ledende og mest bærekraftige havbruksregion og Norges viktigste på deler av den marine sektor. Næringen er helt avhengig av gode samarbeidspartnere for å levere på sine målsetninger. Vi ønsker å være en av de nære, gode partnerne, sier Kersti Lønnum, forretningsutvikler i NTE til iLaks.

Kraftbehov
Oppdrettsnæringen har et ikke ubetydelig kraftbehov. Fôrflåter, smoltanlegg, slakterier og foredlingsanlegg er alle avhengige av påliteligeog leveringsdyktige strømleverandører.

– Vi vet at det er svært mye el-arbeid i anleggene. Dette i kombinasjon med at næringen er i vekst, er handlekraftig, har kort responstid – men har knapt med tid, gjør at vi ser et potensial for å spisse vår kompetanse og bli foretrukken leverandør og partner på elektrosiden, legger hun til.

For å betjene den nordtrønderske oppdrettsnæringen har NTE etablert egne team.

Flatanger Settefisk (i bakgrunnen) har en årlig kapasitet på ti millioner smolt.

– Vi har nå ansatt seks personer som skal jobbe dedikert mot blå sektor og havbruksnæringen. Dette kommer i tillegg til den kompetansen vi allerede har i dag – vi har betydelig omsetning i næringen fra før, så vi starter ikke «på nytt», men bygger videre på det vi har – som fortsatt skal jobbe målrettet opp mot næringens behov. Vi etablerer nå egne team bestående av elektrikere og automatikere i Flatanger, Ytre Namdal og i Namsos-området, i tillegg til at vi har ansatt en egen prosjektleder for havbruksnæringen, fortsetter Lønnum.

Grønt forsprang
NTE vil med det bidra til et grønt forsprang i havbruksnæringen ved å tilby miljøvennlige, automatiserte løsninger, herunder også ved optimalisering av eksisterende anlegg. Dette kan både sikre driftssikkerhet og redusere klimautslipp.

– Hvordan har dere blitt møtt så langt?

– Så langt har vi blitt møtt veldig positivt. Vi har snakket med en del av kundene, men har fortsatt mange igjen. Nå er teamet snart 100 prosent på plass, og vi ønsker å reise rundt til kundene og presentere montører, automatikere og prosjektleder, svarer Lønnum.

– Nå handler det om å levere på det vi har lovet i «innledende møter». Det føler vi oss trygge på at vi nå har rette mannskapet til å gjøre, legger hun til.