Portugisisk investor skyter inn 173,9 millioner kroner i Andfjord Salmon

Nyheter
0

Jerónimo Martins, et Portugal-basert internasjonalt næringsmiddelindustrikonsern, har sagt ja til å investere 173,9 millioner i Andfjord Salmon gjennom en rettet rettet emisjon.

– Bare noen få dager før FNs havkonferanse i 2022 i Lisboa, har vi investert i et lovende og virkelig innovativt bærekraftig forretningsprosjekt som er helt i tråd med våre prioriteringer for samfunnsansvar. Andfjord Salmons prosjekt er fokusert på å bruke effektiv teknologi for å produsere laks – et strategisk sjømatprodukt – med mindre innvirkning på naturressurser, og derfor bidra til å bevare og bærekraftig bruk av havet og havets ressurser. I et utfordrende bakteppe av både høytrykk på fiskebestandene og matsikkerhet, tror vi at å investere i denne innovative og bærekraftige produksjonen vil fungere for oss som en læringskurveakselerator for beste praksis i akvakulturprosjekter, sier Pedro Soares dos Santos, Jerónimo Martins styreformann og administrerende direktør.

Med denne investeringen, gjort gjennom dets datterselskap Jerónimo Martins
Agro-Alimentar, blir selskapet en av de største aksjonærer i Andfjord Salmon, med en eierandel på 10,1 prosent.

Fordel
– Vi er glade for å tiltrekke oss en så stor industriell investor til Andfjord Salmon. Vi ser det som en fordel å ha en eier som besitter omfattende kompetanse om internasjonal næringsmiddelindustri salg, markedsføring, logistikk og fordeling. Forhåpentligvis kan vi utnytte denne kunnskapen når vi er klare til å bringe laksen vår til markedet, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon, i en melding.

Martin Rasmussen. (Foto: Steve Hernes)

Andfjord Salmons bærekraftsprofil har vært en viktig faktor bak Jerónimo Martins Groups investering, ettersom det portugisiske selskapet investerer mye i bærekraftig matproduksjon og distribusjon.

– Jerónimo Martins Groups tilnærming til bærekraftig matproduksjon og drift er svært imponerende. Vi er stolte over at konsernet har identifisert Andfjord Salmons tilnærming til bærekraftig fiskeoppdrett som en god match for sin egen bærekraftig, agribusiness-portefølje, legger Martin Rasmussen til.

Avvik
I henhold til avtalen vil Andfjord Salmon utstede, og Jerónimo Martins Agro-Alimentar vil tegne 4.144.932 nye aksjer i Andfjord Salmon gjennom en rettet rettet emisjon.

De nye aksjene vil bli utstedt av styret i henhold til gitt fullmakt ved generalforsamlingen 28. april. Den rettede emisjonen vil kreve avvik fra aksjonærenes fortrinnsrett, i tråd med fullmakt gitt av generalforsamlingen. Styret har vurdert rettet emisjon i lys av relevante likebehandlingsbestemmelser, og konkluderte med at det vil være både i Andfjord Salmons og dets aksjonærer interesse for å gjennomføre den rettede emisjonen som beskrevet her, tatt inn redegjøre blant annet for kompetanse, bidrag og forpliktelser som tilbys av Jerónimo Martins Group og med tanke på den videre utviklingen av selskapet.

Tegningskursen per ny aksje er satt til 41,945 kroner.

Andfjord Salmon planlegger å sette ut smolt i sitt første basseng på Kvalnes på Andøya i løpet av juni.