Polsk importhopp ga eksportrekord

Nyheter
0

Forrige uke ga årets høyeste lakseeksport.

Glem påskesalget. Så langt i år har det ikke vært slaktet og solgt mer laks enn det som var tilfelle i uke 32. Da ble nemlig 28.786 tonn fersk laks, omregnet til rund vekt, skipet ut av landet.

Det viser dagsfersk eksportstatistikk fra Norges sjømatråd.

De store foredlingsbedriftene på kontinentet synes å ha slipt både kniver og fyrt opp sine  røykeovner. Foredlingsstormakten Polen handlet nemlig inn 4.445 tonn fersk laks i forrige uke. Det er nær en dobling av aktiviteten på midtsommeren.

Danmark fulgte deretter, med 2.405 tonn laks.

Fortsatt ligger imidlertid det norske laksesalget et godt stykke etter fjoråret målt i volum. Per uke 32 har Norge eksportert 775.273 tonn laks (omregnet til rund vekt), sammenlignet med 816.690 tonn på samme tid i 2021.

Her hentes laks fra Nova Seas slakteri på Lovund. (Foto: Steve Hernes)