Polarfeed starter nye fôrførsøk i Lofoten samlokalisert med Isqueen

Nyheter
0

Driftsplan er klar.

Polarfeed fikk godkjent søknad om samlokalisering med Isqueen på lokaliteten Geiterøya utenfor Ure i Lofoten. Driftsplanene er sendt Mattilsynet, og de håper å kunne sette ut fisken i løpet av få uker. Fôrprodusenten regner også med snarlig oppstart for sin andre konsesjon.

– Dette er jo et samarbeid med Isqueen som sørger for daglige drift. Våre egne folk sørger for gjennomføring av forsøkene. Det skal overvåkes, loggføres og rapporteres, sier Olaisen, som er salgsansvarlig i Polarfeed.

Jim Olaisen, salgsansvarlig hos Polarfeed. (Foto: Steve Hernes)

– Det er en krevende prosess for å få alt på plass med samlokalisering. Vår andre konsesjon skal i drift lenger sør, men ikke så langt sør. Det er samlokalisering med solid aktør så det går greit, sier salgssjef i Polarfeed til iLaks, som i dag ikke ønsker å si hos hvilken oppdretter det gjelder.

Selskapet anser det som en stor fordel at det blir gjennomført ved lokaliteter, ikke langt fra selskapets hovedkontor på Leknes.

Avdekke og luke ut
Tittelen på forsøkene Polarfeed nå skal starte Nye fôrråvarer, eller nye kombinasjoner av kjente råvarer.

– I dagens fôr kommer råvarer fra hele verden, som på papiret har en fett og proteinoppbygging som er gunstig. Derimot viser forsøk, at det også er fôrråvarer som kan være med å hindre opptak av essensielle næringsstoffer. På mange måter ønsker vi å avdekke og luke ut dette, samt teste ut nye råvarer. Dette skal testes ut og dokumenteres.

Fiskehelseprofil
Fôret produseres på selskapets fabrikk i Øksfjord, vest i Finnmark.

Jim Olaisen forteller selskapet har holdt fast ved sin profil med fiskehelse i fokus. Han mener de har gode resultater, og at ordet robust, ofte dukker opp i tilbakemeldingene fra Polarfeed sine kunder.

– Dette er noe som ikke er så lett å få dokumentert grundig nok. Med det luseregime vi har er det påkrevd med behandling fisken kan tåle. Jeg bruker å dra en parallell om at det er som om vi mennesker skulle og gått inn i bilvaskemaskinen på Shell hver fjortende dag. Da hadde vi nok blitt litt uggen i overflata vi også, om vi ikke hadde et høvelig greit kosthold og immunforsvar, sier Olaisen.

Nærhet
Polarfeed har ofte kjørt storskala forsøk i andre deler av landet. Det er absolutt en fordel å ha nærhet til lokalitetene, mener Olaisen.

– Det å forske på ulike områder langs kysten, med forhold som er ulike er viktig. Det er klart at det å drive storskalaforsøk i felt in real life er mye mer troverdig, og gir et bedre sannhetsbilde enn forsøk i kar på land. Da er vi der ute der hvor hav, vind og vær og eventuelle utfordringer i kjølvannet av det er realistisk og viktig. Det er alfa og omega fremover, sier Jim Olaisen.

Polarfeed fabrikk i Øksfjord, Finnmark. (Foto: Steve Hernes)