Plastsveis og Aquatech Solutions kapret tidenes største kontrakt for AKVA group

Nyheter
1066

Høymoderne teknologi for resirkulering av vann i nytt smoltanlegg ved Rørvik.

Tirsdag sprakk nyheten om at Midt-Norsk Havbruk satser på AKVA groups to heleide datterselskaper Plastsveis og Aquatec Solutions har signert kontrakter for leveranse av landbasert oppdrettsteknologi for en samlet verdi av anslagsvis 105 millioner kroner.

Dette er selskapets største ordre noensinne. Kontrakten med Midt-Norsk Havbruk innebærer leveranse av oppdrettsteknisk utstyr til byggingen av et nytt smoltanlegg ved Osan i Nærøy kommune.

– Vi har i mange år fulgt nøye med på teknologiutviklingen til smoltproduksjon, og teknologien har gjort kvantesprang de siste årene, forteller Roald Dolmen i Midt-Norsk Havbruk.

Fokus på biologi
– Vi har besøkt en rekke anlegg i inn- og utland og gjort et grundig forarbeid for vårt valg av teknologi og leverandør. Aller viktigst for oss er vannkvaliteten og fokus på biologi. Som helintegrert produsent av laks, er vi avhengige av å velge en teknologi som gir de absolutt beste forutsetningene for å imøtekomme fiskens biologiske behov og som danner fundamentet for produksjon av en fisk av ypperste kvalitet.

– Dermed falt vårt valg på Plastsveis og AKVA group som vi har utviklet et gjensidig tillitsforhold til gjennom å ha jobbet tett sammen i mange andre sammenhenger, legger han til.

Moderne og miljøvennlig teknologi
– Utbyggingen vi nå skal i gang med baserer seg på de aller siste prinsippene innen teknologi for resirkulering av vann. Anlegget vil bli utrustet med såkalt denitrifiseringsteknologi som vil gjøre det mulig å gjenbruke mer enn 99 prosent av vannet og dermed kutte forbruket av råvann og til et absolutt minimum, sier Dolmen videre.

– På denne måten blir dette et meget miljøvennlig anlegg som minimerer vårt fotavtrykk i omgivelsene. Vi jobber også aktivt med prosjekter knyttet til utnytting av slam. Det lave vannforbruket gir også stabile forhold for fisken og muliggjør økt forutsigbarhet i hele vår verdikjede. Kvalitet, stabilitet og forutsigbarhet er viktige nøkkelfaktorer i dette prosjektet.

Biologi gjennom teknologi
– Vi er svært takknemlige for at Midt-Norsk Havbruk velger Plastsveis og AKVA group som partner til dette spennende prosjektet, sier Ole Gabriel Kverneland, salgssjef for Landbasert i AKVA group. – Spesielt er vi glad for å få lov til å jobbe med en kunde som virkelig ser verdien av et tett samarbeid i denne type prosjekter.

– Som leverandør har vi lenge hatt en tydelig strategi på å utmerke oss på bakgrunn av resirkuleringsteknologi som gir den ypperste vannkvalitet, som gir best mulige forutsetninger for biomassen og som samtidig legger til rette for at oppdretteren kan utføre sitt arbeid på en trygg og effektiv måte.

– Vi er også veldig glad for at vi ser positive synergier både for oss og for våre kunder av de strategiske grepene AKVA group har gjort på det landbaserte forretningsområdet. Samlet sett har vi en kompetanse og en produktportefølje som dekker det meste av det våre kunder har behov for både til resirkulering og til gjennomstrømmingsanlegg. Det er tydelig at markedet for resirkuleringsanlegg er i sterk vekst over hele landet, og vi er glad for å være i posisjon til å levere akkurat det våre kunder har behov for, avslutter Kverneland.