Plastentusiasten i Glomfjord med nytt patent på plastsveisen

Nyheter
0

– Et potensielt milliardmarked, sier Lasse Willumsen.

– Vi har utviklet en metode som handler om å sveise sammen to plater i PE-plast. Normalt brukes extruder, som tar mellom to til tre timer per meter sveis. Med den nye patenterte metoden sveiser vi ti meter i timen, men kan komme helt opp i 30 meter per time, forteller daglig leder Lasse Willumsen.

Metoden går ut på at de rigger platen klar på forhånd. Da vil platene være klargjort for sveising, før den andre platen med vekt legges på. Så bruker de en maskin som sveiser det sammen i kun én operasjon.

– Vi ønsket finne ut hvordan vi kunne gjøre jobben lettere, men også bli bedre og raskere enn alle andre på dette. Det klarte vi ved å kombinere med eksisterende teknologi, som i dag brukes i elektromuffer, sier han.

– Med det får vi bort det menneskelige elementet der noen henger over time etter time, sier han. Det er en betydelig gevinst med mindre slitasje og bedre HMS samt bedre kvalitet og styrke i sveisene, og en bedre finish, mener Willumsen.

Lasse Willumsen tror på store muligheter med det nye patentet. (Foto: Steve Hernes),

Skal teste patentet i oppdrettskar
På kundelisten til Polarplast står flere av regionens oppdrettere. Et lite steinkast fra sveiseverksted, ligger Mowi Glomfjords påvekstavdeling. Her har de akkurat blitt ferdig med  å legge ny plast i noen av karene, og er i gang med å montere nye gangbaner og utbedrer eksisterende rørsystemer hos settefiskprodusenten.

Selskapets største kunde er Helgeland Smolt, der de har stått for det meste av rør- og plastsveis ved anlegget i Sundsfjord.

– Vi ønsker å spisse oss inn som underleverandør i større prosjekter med landbasert oppdrett. Her kan vi gå inn å bygge en ny, eller rehabilitere en avdeling. Vi har samarbeidet en god del med Overhalla betong, der vi har levert ved flere anlegg, blant annet Nordlaks nyeste anlegg på Innhavet, forteller Willumsen.

Nå jobber han  med å få på plass en avtale, der de kan bekle større ståltanker med PE-plast. På den måten ønsker Polarplast å få testet ut patentet i en større skala.

– På noen av de større anleggene kan det være opp mot 15 kilometer med sveising, og med den nye metoden blir det mange timer spart. Det blir færre feil og mindre slitsomt for sveiserne. Det blir rett og slett et bedre resultat og en bedre styrke enn med bruk av extruder. Det betyr at vi kan bli best og billigst på sveising av PE-plater, sier Lasse Willumsen.

Les også: Polarplast retter blikket mot større kar i stål

Vetle Svartis (21), og Jørgen Rafaelsen (23), sveiser i både stål og plast. (Foto: Steve Hernes)

Globalt milliardmarked
Selskapet ser også en framtidig mulighet i å selge ut den patenterte løsningen til andre som kan bruke det på langt flere områder i et globalt marked.

– Først skal vi forsøke å lage egne produkter basert på dette. Da får vi mer innsikt i framtidige muligheter. Det kan være et salg av produkter, eller en lisensiering. Potensialet for å levere materiell og maskiner med tilhørende prosedyrer er langt større enn det vi kan utføre selv.

– Lykkes vi med dette er potensialet enormt. Det er fantastisk artig og spennende. Et sted der fremme ligger det et milliardpotensial, men nå tar vi dette steg for steg, sier Lasse Willumsen.

– PE-plasten er egentlig ufattelig miljøvennlig. I dag lages den av olje, men en dag i framtida kan det kanskje lages av andre ting, men per i dag vil jeg si det er en bra bruk av oljen. Et rør i PE-plast er nærmest uslitelig i kontakt med vann uten harde partikler. Det varer utrolig mye lengre enn rør av betong eller annet materialet, hevder Willumsen.

– Det er et enormt etterslep på VA-anlegg (vann og avløpsrør) i Norge. Det er snakk om mange milliarder kroner. Her må PE-plasten inn, og med mindre mikroplast er dette også et veldig miljøvennlig material, sier han.

Trenger plastsveisere
De er i dag 30 ansatte som i hovedsak kommer fra Meløy og Gildeskål, men med godt internasjonalt innslag fra Portugal, Romania, Sør-Afrika. Selv om veksten de står foran ikke krever stor utvidelse av staben, ser han ikke bort fra nyansettelser.

– Får vi tilgang til gode folk, så er det både vanskelig og dumt å si nei. Gode hoder og hender er det som kommer til å bli utfordringen i framtida, i hvert fall her i Nord-Norge, sier han. Først og fremst er det dyktige plastsveisere de ser etter.

– Vi trenger ulike folk og så langt tar vi de med praktisk håndverksfag i bunn. Her kan vi lære de opp til å bli gode plastsveisere, sier Willumsen.

Verkstedleder Sven Martin Rendal er klar til innsats. (Foto: Steve Hernes).

Dropper jobbintervju
Rekrutteringen i Polarplast skjer ikke på samme måte som hos de fleste andre industribedrifter. Intervjuprosessen er ikke det den daglige lederen finner mest formålstjenlig.

– Jeg har blitt litt lurt av folk som har vært veldig flink til å prate på intervju, men som ikke var så flink å jobbe eller passe inn, smiler han.

– Vi har en spesiell prosess når det gjelder rekruttering. Er folk flink og passer inn, ja så ønsker vi dem velkommen. Er ikke så opptatt av om de er gode til å prate for seg. Derfor legger vi ikke så mye vekt på jobbintervjuet, sier Willumsen.

– Om vi har tro på noen, så inviterer vi de til å komme å jobbe her ei ukes tid, mot betaling selvsagt. De får kjent litt på oss hvordan det er å være her, men ikke minst metodene vi jobber etter og folka som er her. Liker de oss og vi dem går vi videre. Om ikke, går vi hver til vårt, sier han.

Så langt er opp mot 15 av de ansatte rekruttert på denne måten, og det skal kun være et par ganger det ikke har blitt klaff mellom arbeidssøker og arbeidsgiver.

– Hos oss er vi mer opptatt av at folka også passer inn sosialt, og liker å være her. At de er ivrige og vil bidra, er viktigere enn at de mestrer alt. De kan alltids lære praktisk metodikk. Dette skal være et sted vi gir den enkelte mye ansvar.

– Jeg ønsker ikke å gå rundt og mase på folk for å gjøre dem mer motivert, det er noe som må komme innenfra, smiler Lasse Willumsen.

Stolt innehaver av patentet, Lasse Willumsen, daglig leder i Polarplast. (Foto: Steve Hernes)