– Plassen ligger ved mange anlegg, og mulighet for rask lasting av brønnbåter med ferskvann er attraktivt

Nyheter
679

Salbu Produksjon, som planlegger smoltproduksjon i Hyllestad kommune i Vestland, vil også forsyne brønnbåter med ferskvann.

I begynnelsen av forrige måned fikk Salbu Produksjon tillatelse av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) til regulering av Ramsgrøvatnet og uttak av vann fra Salbuelva. Dette to år etter at søknaden ble levert.

Ramsøgrøvatnet. FOTO: Salbu Produksjon

Salbu Produksjon planlegger å fornye og utvikle det gamle anlegget til Ulvik Settefisk, som tidligere drev smoltproduksjon på området. Industriområdet er i dag 7,45 dekar og vil bli utvidet til cirka 16 dekar, ifølge selskapet.

– For Salbu Produksjon er dette naturlig nok viktig, viktig fordi dette måtte på plass før vi kunne jobbe videre med prosjektet, sier daglig leder Halvar Horne om konsesjonen fra NVE.

Han eier en tredjedel av selskapet, i likhet med Arve-Rune Holmeset og Øyvind Høie. Ifølge konsesjonssøknaden som ble sendt inn til NVE har «eierne lang erfaring og kompetanse fra oppdrettsnæring, bygg og anleggsentrepriser og ingeniørtjenester innen bygg og anlegg».

Tror på oppstart 2021/22
Når første byggetrinn står ferdig, skal det årlige produksjonsvolumet være på 4,5 millioner smolt (450 tonn smolt og 300 tonn postsmolt). For byggetrinn nummer to planlegges produksjon økt til 700 tonn smolt og 500 tonn postsmolt.

– Vi forventer oppstart overgangen 2021/22, det beror og på framdrift av reguleringsprosess og tillatelser samt økonomi, sier Horne.

Her omtrent skal anlegget ligge. KART: Google

– Kan du gi noen detaljer om investorjakten? Er noe av beløpet på plass?

– Fra prosjektets oppstart har dette vært jobbet med i flere former, både gjennom konkrete henvendelser og gjennom dialog med potensielle investorer. Nå når konsesjonen er på plass kan vi løfte dette opp et nivå til. Vi har også merket det at interessen for planene våre økte etter at konsesjonen fra NVE var på plass. Dette merker vi spesielt gjennom at nye mulige investorer tar kontakt, sier Horne.

Ferskvann til brønnbåter
Selv om ikke Horne går ut med noen summer, blir anlegget uansett rimeligere enn først antatt.

Halvar Horne. FOTO: Privat

– Når det gjelder de første planene på Salbu så inkluderte dette tunell gjennom fjell med egen kraftproduksjon. Dette er tatt ut av prosjektet og betydningen av det påvirker også investeringsbehovet. En reduksjon av investeringer er jo positivt. Det blir jobbet med ny kalkyle parallelt med at det blir sett på moderne anleggstekniske løsninger, sier han.

Selskapet planlegger også å modernisere kaianlegget for å kunne ta imot brønnbåter knyttet til driften av anlegget. Her er tanken å også forsyne brønnbåtene med ferskvann. 

– Salbu ligger sentralt til med nærhet til mange anlegg, og med mulighet for rask lasting av brønnbåter med ferskvann så er dette attraktivt for flere. Vi ser nå uansett på denne muligheten når produksjonen og vannføringen tilsier dette, avslutter Horne.