Plany og Mørenot inngår allianse

Nyheter
677

Med stadig flere og større leveranser til oppdrettsindustrien i Norge og internasjonalt, erkjenner Plany behovet for et mer omfattende servicenettverk.

– Vi har hittil tilbudt kundene våre service ved våre egne anlegg i Gursken. Vi ser at det gir begrensninger i kapasitet, og lange fraktavstander for en del av våre kunder. Med avtalen med Mørenot Aquaculture vil kundene få et kvalitetssikret servicetilbud når de trenger det, og der de trenger det. Vi øker kapasitet og kompetanse, og vi får mer erfaringsinput fra brukerne, sier administrerende direktør Gunnar Larsen i Plany.

– Vi satser tungt på nærhet til kundene og kunnskap om bransjen for å kunne utvikle de mest lønnsomme løsningene. Skal vi være best må vi være på merdkanten og få tilbakemeldingene direkte fra brukerne, sier markedssjef Kenneth Brandal i Plany.

Mørenot Aquaculture utfører service på luseskjold og avlusingspresenninger ved servicestasjonene sine i dag. Salgs- og markedssjef i Mørenot Aquaculture, Vibeke Hanssen ser mange muligheter i samarbeidet med Plany.

– At vi nå er autorisert servicepartner for Plany gir en ekstra trygghet for kundene. Gjennom samarbeidet vil vi også få nyttig input som kan brukes i utviklingen av nye produkter, avslutter salgs- og markedssjef Vibeke Hanssen i Mørenot Aquaculture.