Planlegger landbasert oppdrett i Lofoten

Nyheter
3079

Håkon Solberg og Lofoton Salmon har fått med seg Richard Rognsøy fra Færøyene på laget. 

Ifølge Lofotposten er det søkt om landbasert matfiskkonsesjon for oppdrett med tillatelse for inntil 3.100 tonn MTB i Vågan i Lofoten.

Det er utviklet en egen type kar til anlegget, og ifølge søknaden til Nordland fylkeskommune vil man ta i bruk ny og patentsøkt teknologi til satsingen.

Solberg understreker at utbyggingen vil skje gradvis, blant annet på grunn av manglende kapital.

– Det er stor etterspørsel etter stor smolt, det satser vi på i første omgang. Så utvider vi anlegget gradvis med flere kar slik at vi får plass til å holde fisken til den blir slaktemoden, sier han.

Planen er å starte smoltproduksjon i løpet av neste år, og Solberg sier flere og flere kar vil komme etterhvert som det kommer penger inn. I tillegg vurderes det å sette opp et eget slakteri.