Planlegger å utvide med 6.000 kvadratmeter

Nyheter
702

Salangfisk går med utvidelsesplaner.

I en e-post til iLaks bekrefter daglig leder Ken Rune Bekkeli i Salangfisk, at morselskapet Salaks Holding har «uskrevne planer» om å om å gjennomføre byggetrinn to av settefiskanlegget i Salangen kommune. Hvis det nye bygget realiseres blir det på 6.000 kvadratmeter, men Bekkeli understreker at det ikke er styrevedtatt noe bygg ennå.

– Utvidelsen av produksjonen blir i form av ytterligere økning av snittvekt, ikke antall. Vi tenker å produsere settefisken til 800-1.000 gram, noe som vil gi produksjonstid i sjøen fra 6-8 måneder, skriver Bekkeli i e-posten.

I dag produserer Salangfisk rundt 5,8 millioner smolt årlig. Ifølge hjemmesiden til Salangfisk er dagens bygg på rundt 10.000 kvadratemeter.

Det norgeskjente lokalnettstedet, Salangen-Nyheter, har publisert bilder som viser maskinaktivitet ved smoltanlegget i tilknytning til utvidelsesplanene.

I 2019 omsatte Salangfisk for 99,5 millioner kroner, og fikk et driftsresultat på 27,2 millioner kroner.