Planlegger å bygge notbøteri på 10.000 kvadratmeter

Nyheter
1075

Store planer på Shetland.

Det er det irske selskapet Swan Net Gundry Aqua som har planer å bygge et notbøteri på 10.000 kvadrameter ved fergehavnen Toft på Shetland. Notbøteriet skal ligge på nordsiden av veien som fører til fergebryggen, skriver Shetland News.

Toft på Shetland. KART: Google

Vasking av nøter fra oppdrettsanlegg på Shetland foregår på ulike steder på øygruppen og på fastlandet. Ifølge avisen vil det nye notbøteriet kunne ta unna mye av denne jobben.

«Forslaget består av de fasilitetene som kreves for vasking, tørking og reparasjon av nøter til akvakulturindustrien og tilhørende infrastruktur», heter det i plandokumentene som er lagt ut til offentlig ettersyn.

Det er rundt 208 oppdrettsanlegg på vestkysten av Skottland og Nordøyene.