Pixelwerk solgt etter tunge tap

Nyheter
690

Florøselskapet blir overtatt av View Software.

Programvare-, design og konsulentselskapet Pixelverk ble etablert i 2015, og har fire ansatte. Noen gullgruve har det ikke vært, idet kostnadene de to siste årene har vært vesentlig høyere enn inntektene. Ved utgangen av 2018 var egenkapitalen negativ med 2,8 millioner kroner.

Nå blir selskapet kjøpt opp av View Software, som med det søker å styrke satsningen innenfor havbruksnæringen.

– Vi har lyktes godt innen havbruk med vår løsning for industrielt vedlikehold View Maintenance, og ønsker nå å øke satsningen i denne spennende og sterkt voksende næringen. Vi søker å sikre at vi har løsninger som tilfredsstiller næringens krav og behov, og som gir økt verdi hos kundene gjennom samhandling og digitalisering av manuelle prosesser. Pixelwerk har utviklet et moderne og brukervennlig internkontrollsystem tilpasset næringens behov, og har i løpet av kort tid fått et godt fotfeste i markedet. InControl Havbruk passer godt inn i vår portefølje av IT-løsninger og Pixelwerk representerer en kompetanse innen havbruk som vil styrke oss betydelig, sier konsernsjef i View Software, Sten-Roger Karlsen.

– Sammenslåingen vil øke vår kapasitet og vår kompetanse innen havbruk. Vi har en dominerende posisjon innenfor Industrielt vedlikehold i Norge, og sammen med Pixelwerk vil vi kunne tilby mer helhetlige løsninger til havbruksnæringen og på sikt andre næringer, sier Karlsen videre.

Pixelverk omsatte i 2018 for 2,1 millioner kroner, og fikk et negativt resultat på 2,5 millioner kroner.

View Solution er atskillig større. Mossebedriften har 57 ansatte som utvikler programvare for eiendomsbransjen og industrien, inklundert havbruk.

– Vi har over lengre tid sett etter selskaper å teame opp med for å kunne øke satsningen inn mot havbruk. Dette er en veldig spennende næring som har stort potensial for effektivisering gjennom digitalisering av manuelle prosesser. I et globalt perspektiv er Norge ledestjernen i denne næringen. Løsninger utviklet i og for Norge vil trolig være toneangivende for det som skjer innen både sjø- og landbasert fiskeoppdrett internasjonalt i årene framover. Den reisen vil vi gjerne være med på. Vår løsning for industrielt vedlikehold passer godt for landbaserte prosessanlegg, og sammen med Pixelwerk kan vi levere komplette løsninger for både sjø- og landsiden, sier Karlsen.

Havbruksnæringen er en bransje med store og stadig økende krav til internkontroll, registrering og dokumentasjon.

– I prosessen med å effektivisere dette er det nå et stort fokus på digitalisering, og dette behovet møter vi med skreddersydde verktøy som gjør hverdagen enklere og mer effektiv for havbruksnæringen. Det er veldig spennende for oss å bli en del av View Software, sammen kan vi levere enda mer innovative og komplette løsninger for hele næringen, sier Nicolas Iannone, daglig leder i Pixelwerk.