Pionérene: Andreas Blom

Nyheter
1049

I Øygarden, fem mil nordvest for Bergen, står havet rett inn. Lyng og stein gir ikke særlig grobunn for å dyrke jorden. Her høster en av havet.

Andreas Blom startet som ung fisker. Han ble etter hvert notbas, fra midten av 60-tallet av på ringnotbåten «Blom»som han eide sammen med brødrene sine.

Blomvågen i Øygarden.

Avstengt sund
Etter noen år gikk han i land og startet med oppdrett av regnbueørret i et avstengt lite sund i Blomvågen i Øygarden. Driften var etter samme mønster som storaktøren MOWI drev, noen mil lenger sør, på vestsiden av Sotra.

I 1971 startet 48-åringen Blom Fiskeoppdrett AS. Han satset friskt, og i registreringsgruppens rapport for 1976 var Blom Fiskeoppdretts produksjonsvolum oppgitt til 6.000 kubikkmeter – et av de største anleggene i pionérfylket fremfor noen, Hordaland.

Foruten oppdrett av regnbueørret, ekspanderte Blom Fiskeoppdrett inn i laks og kveite. Etter hvert skulle laksen ta over som den klart viktigste arten. Dreiningen fra ørret til laks var utbredt på 1970-tallet.

Organisasjonsmann
Blom skulle markere seg som en mangeårig myndig leder av Norske Fiskeoppdretteres foreing (seinere FHL) og i verv i Fiskeoppdretternes Salgslag (FOS). Han var også sentral i oppstarten av Norsk Lakseavl, nå AquaGen.

Blom Fiskeoppdrett blir i dag drevet av andre og tredje generasjon, med Andreas’ barnebarn Øyvind Blom som daglig leder. Virksomheten har syv ordinære matfiskkonsesjoner og en visningskonsesjon. Disse blir drevet på ni ulike lokaliteter i Øygarden, Meland, Radøy, Austrheim, Masfjorden og Lindås, ifølge Salmon Group.

Utsikt fra Blom Fiskeoppdretts visningsanlegg i Hjeltefjorden.

Hovedkontoret og basen er fremdeles lokalisert i Blomvågen i Øygarden.

Hedret
I 2009 fikk Andreas Blom Det Kongelige Selskap for Norges Vels sølvmedalje for sitt arbeid. 17. mars 2012 gjekk Andreas Blom bort.