Pharmaq Analytiq utvider staben

Nyheter
936

PHARMAQ Analytiq opplever stadig økende etterspørsel etter histologitjenester og utvider staben med to nye histologer.

Mette Hofossæter og Even Mjølnerød har allerede startet, og er nå i opplæring. Histologi-gruppen til PHARMAQ Analytiq utvides dermed fra fem til syv personer, og har store planer for nye tjenester og produkter.

Histologi brukes i dag både som et verktøy for å si noe om hva fisken dør av, men også i økende grad til forebygging og FOU. Gjelle- og hjertestatus før mekanisk avlusning er et godt eksempel på hvordan histologi kan utnyttes for å si noe om helsestatus på fisken, og dette er nyttig for anlegget sin risikovurdering og planlegging. Histologi er et fag som trenger lang opplæringstid.

– Men vi er jo så heldige å ha med Trygve Poppe på laget, og han er jo en fantatsisk pedagog som tar seg av alle de nye, sier Histologi-sjef Renate Johansen.

Mette Hofossæter er veterinær og er i avslutningsfasen på en doktorgrad på tarmhelse hos laks. Hun har tidligere jobbet for Aqua Kompetanse i Rørvik. Dette er en svært nyttig erfaring å ta med seg inn i den nye histologi jobben.

– Mette vil jobbe mest med sykdomsoppklaring på laks, men vi har selvsagt også ambisjoner om å tilby nye tjenester innen tarmhelse, sier Johansen.

Even Mjølnerød kommer rett fra fiskehelsestudie i Bergen. Han har praktisk erfaring med arbeid både på rognkjeks og berggyltanlegg, og vil ha ansvaret for rensefisk.

– Vi satser på at berggylt nå kommer for fullt, og ønsker derfor å ligge i forkant av denne utviklingen. Even er allerede i gang med å lage en uttaksprosedyre tilpasset berggylt. Berggylten har en veldig annerledes tarm enn laks, og dette er noe både Even og Mette vil jobbe med fremover, sier Johansen.