Peru kan gjenåpne anchovetas-fisket i april

Nyheter
645

Styrkingen for anchovetas i nord-senter-regionen har ansporet håp om mer gunstige fiskeforhold i 2015, siden regionen har 90 prosent av den totale biomassen anbefalt for fiske, sier Ghezzi ifølge Undercurrent News.

Perus havforskningsinstitutt IMARPE, som for tiden evaluerer anchovetas-biomassen i området, vil fullføre sitt forskningstokt i slutten av denne måneden. Når de er ferdige med undersøkelsen, vil IMARPE bruke noen dager å analysere data og deretter slippe rapporten som den første anchovetas-fiskesesongen vil bli basert på.

– Fiskesesongen kan starte i april, avhengig av IMARPE [rapporten], sier Ghezzi til Diario Gestion.

Tidlig denne måneden sa ministeren at peruanske anchovetas-fangster er anslått å øke med minst 30 prosent i 2015, da dets første fiskeoperasjoner var forventet å starte i slutten av mars.

Perus anchovetasfiske er delt inn i to hovedsesonger, fra mai til juli (kjent som den første sesongen) og fra november til januar (den andre sesongen). Fjorårets andre sesongen ble avbrutt, da IMARPEs forskningtokt «Eureka» fant at yngel utgjorde nesten 80 prosent av biomassen.

Anchovetas, eller peruansk ansjos, er verdens største fiskeri og den viktigste kilden til fiskemel og -olje. Fiskemel og -olje er sentrale innsatsfaktorer i fiskefôr.