– Per dags dato er det den eneste teknologien som gir lønnsom produksjon

Nyheter
0

Mowi-sjef Ivan Vindheim har lunken interesse for lukkede oppdrettsanlegg.

Ved øygruppen Discovery Islands i British Columbia i Canada har Mowi slaktet ut sin siste laks, etter at myndighetene og lokal urbefolkning, såkalte First nations, krevde dette. Av hensyn til villaksen i området har myndighetene krevd at Mowi, og andre oppdrettere, fjerner sine åpne merder.

Forbudet mot åpne merder gjelder kun ved Discovery Islands, ikke ellers i Canada. Mowi har oppdrettsvirksomhet både på vest- og østkysten av landet.

Canadas statsminister Justin Trudeau ønsker at oppdretterne går fra åpne til lukkede merder, noe som også er i tråd med hva norske myndigheter har uttrykt. Mowi har imidlertid ingen planer om å reformere sin oppdrettsproduksjon ved å gå fra åpne til lukkede merder – i sjø eller på land.

Kart over Discovery Islands, som viser anleggene til Cermaq, Mowi og Grieg Seafood. Kart: Modelling Infectious Hematopoietic Necrosis Virus Dispersion from Marine Salmon Farms in the Discovery Islands, British Columbia, Canada (Researchgate -Creative Commons Attribution 4.0 International)

– Jeg tror man må stille med åpne øyne og ører i forhold til dette spørsmålet. Slik vi ser det, er stikkordet her teknologinøytralitet. Samtidig må man ikke glemme at bærebjelken i dag er konvensjonell oppdrett, og per dags dato er det den eneste teknologien som gir lønnsom produksjon, sier Mowis konsernsjef Ivan Vindheim til E24.

– Jeg skal ikke spå mange tiår fram i tid, men jeg ser enkelte har sagt at oppdrettsnæringen er i lukkede anlegg innen 2030. Personlig har jeg ingen tro på dette. Vi har rett og slett ikke råd. Det er heller ikke «proven technology». Så det er etter mitt syn urealistisk, legger han til.

Mowi Canada Wests Swanson Island lokalitet er lokalisert ved Discovery Islands. FOTO: Mowi