Pelagia overtar aksjemajoriteten etter refinansiering i Blue Ocean Technology

Nyheter
0

Går inn som majoritetsaksjonær etter en rettet emisjon.

Blue Ocean Technology (BOT) har har utviklet egen teknologi for avvanning og tørking av havbruksslam, både på land og i sjø. Fokuset er på bærekraftige, kompakte og energieffektive systemer. I siste avlagte regnskapsår, 2022, omsatte selskapet for 33,7 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på -7 millioner kroner. Egenkapitalen var ved årets utgang negativ, med 7 millioner kroner.

Pelagia er allerede en viktig leverandør til havbruksnæringen både med tekniske løsninger for håndtering av avskjær, slo og død fisk, og med beredskapsløsning for avliving av fisk i sjø. Videre har Pelagia etablert løsning både på sjø og land for å håndtere logistikken knyttet til disse tjenestene.

Med Pelagia som majoritetsaksjonær tilføres BOT nødvendig kompetanse og kapital for videre vekst. Pelagias inntreden i BOT styrker selskapet betydelig, spesielt innen logistikktjenester knyttet til havbruksslam både på land og sjø, fremgår det av en pressemelding.

Egil Magne Haugstad er daglig leder i Pelagia. (Foto: Hans Jørgen Brun)

– Pelagia tar mål av seg til å bli den beste partneren for næringen til å løse noen av utfordringene med slam. Om vi lykkes øker vi bærekraften i næringen og minsker miljøkonsekvensene til fordel for alle, uttaler Egil Magne Haugstad, CEO i Pelagia.

– Strategisk sett passer Blue Ocean Technology og Pelagia svært godt sammen. Vi besitter kompetanse på kompletterende områder innen slamressurser, og sammen blir vi en svært slagkraftig enhet. Dette gjelder ikke bare i Norge, men også internasjonalt, uttaler Arve Janbu Fresvik, styreleder hos BOT.

BOT jobber aktivt med å utvide produktspekteret sitt, fra eget system for oppsamling av slam i merd til lønnsomme nedstrømskonsepter basert på pyrolyseteknologi. Målet er å tilby lønnsomme sirkulære løsninger, fra slamopptak, avvanning og tørking – til transport og bærekraftig utnyttelse av slamressurser.