PD påvist hos Emilsen Fisk

Nyheter
706

Nye analyseresultater bekrefter mistanken.

iLaks rapporterte 3. september om mistanke om pancreas disease (PD) ved Emilsen Fisks oppdrettslokalitet Nordgjæslingan i Vikna, etter at helsekontroll i anlegget var gjennomført og prøvesvar fra laboratorium var mottatt.

Prøver tatt ut av Mattilsynet 4. september bekrefter at sykdommen PD er påvist i anlegget, melder Mattilsynet mandag.

Grunnlaget for diagnosen er kliniske symptomer, obduksjonsfunn og nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Mattilsynet ser alvorlig på sykdomspåvisning i et område nord for fastsatt PD-sone. Lokalitet 26315 Nordgjæslingan ligger i overvåkingssonen der PD ikke skal forekomme.