PD-påvisning midt i Trondheimsleia

Nyheter
1694

Det er påvist Pankreassykdom (SAV-3) ved Marine Harvests lokalitet 33937 Nørholmen i Smøla kommune i Møre og Romsdal.

Pankreassykdommen av subtypen 3 ble påvist fredag 26. oktober på Nørholmen.

Det opplyser Mattilsynet.

Mattilsynet ser alvorlig på funnet fordi det er en uvanlig variant av viruset i dette området. Variant SAV-3 er den vanligste subtypen sør for Stadt, men er svært uvanlig å påvise nord for Hustadvika. Der er sykdommen vanligvis av typen SAV-2.

Mistanken kom etter påvisning av PD-virus ved hjelp av metoden RT-PCR. Mattilsynet ble varslet om dette 12. oktober. Mattilsynet stadfestet diagnosen 19. oktober etter å ha mottatt analyseresultater fra Veterinærinstituttet. I et tilleggssvar 26. oktober bekrefter Veterinærinstituttet at viruset er av typen SAV-3.

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner. Det er blant annet forbud mot å flytte fisk og utstyr uten særskilt tillatelse. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mattilsynet vil iverksette umiddelbare tiltak for å begrense videre spredning. Vedtak om rask tømming av lokaliteten kan bli aktuelt dersom ytterligere innsendte prøver bekrefter funnene som er gjort så langt.

Påvisningen er gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet. Det er fare for at virusvarianten kan smitte til flere nærliggende lokaliteter.

På grunn av nærhet til trafikkert skipslei oppfordrer Mattilsynet om å vise nødvendig aktsomhet ved brønnbåttrafikk i området for å unngå videre smittespredning.