PD-påvisning i nok et oppdrettsanlegg i Smøla kommune  

Nyheter
1268

Det er påvist pancreas disease (PD) forårsaket av SAV 3 på Marine Harvest-lokaliteten Bremnessvaet.

Dette er en virusvariant som ikke skal spres nord for Hustadvika. Mattilsynet ser alvorlig på funnet fordi det er en uvanlig variant av viruset i dette området. Det ble i november påvist samme virusvariant på naboanlegget Nørholmen, opplyser Mattilsynet.

Oppdrettsnæringen på Nordmøre og i sørlige deler av Trøndelag gjennomfører på eget initiativ prøveuttak i alle smitteutsatte anlegg. Dette gir Mattilsynet et godt grunnlag for å vurdere behovet for videre tiltak. Arbeidet med prøvetaking koordineres av fiskehelseselskapet Åkerblå.

Variant SAV-3 er den vanligste subtypen sør for Stadt, men er svært uvanlig å påvise nord for Hustadvika.

Lokaliteten, som har en produksjonskapasitet på 7.050 tonn, drives av Marine Harvest Norway.

Påvisningen er gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet. For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner. Det er blant annet forbud mot å flytte fisk og utstyr uten særskilt tillatelse. Arbeidet med å tømme lokaliteten for fisk starter i løpet av kort tid.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

På grunn av nærhet til trafikkert skipslei oppfordrer Mattilsynet om å vise nødvendig aktsomhet ved brønnbåttrafikk i området for å unngå videre smittespredning.