PD noe over fjorårsnivået, men september har lavest antall tilfeller så langt i år

Nyheter
946

Veterinærinstituttet melder at pankreassykdom (PD) hittil i år på nivå med fjoråret. Det er påvist 122 tilfeller av PD mot 117 på tilsvarende tidspunkt i 2016.

Det viser den månedlige statusrapporten på PD fra Veterinærinstituttet, som viser en oversikt over antall lokaliteter hvor det er påvist eller mistanke om sykdommen.

Sykdommen er en av de mest alvorlige i oppdrett av atlantisk laks og regnbueørret. Den forårsakes av et virus kalt Salmonid alfavirus (SAV) eller PD-virus.

Fordeling av påviste og mistenkte tilfeller av PD, samt resultater fra SAVsubtyping i september. TABELL: Veterinærinstituttet

«I september er det påvist PD på to lokaliteter i Hordaland, to i Rogaland, én i Sogn- og Fjordane og én i Sør-Trøndelag. Det er i tillegg mistanke om PD på to lokaliteter i Sogn og Fjordane», står det i rapporten.

Det gir totalt åtte lokaliteter, noe som betyr lavest antall lokaliteter så langt i år. Høyeste antall lokaliteter i 2017 er juli med 24 stykker.

«En lokalitet i Møre- og Romsdal der det var mistanke om PD i mars har nå fått endret status til påvist. De to tilfellene av PD i Nordland er blitt subtypet til SAV2. Det er funnet PD subtype SAV2 på en lokalitet i Sør-Trøndelag i september», skriver instituttet videre i sin rapport om endringer siden forrige rapport.