PD-mistanke ved oppdrettsanlegg i Suldal

Nyheter
864

Det er mistanke om pankreassykdom (PD SAV2) ved sjølokaliteten 15796 Borgarliflot i Suldal kommune i Rogaland.

Lokaliteten drives av Alsaker-eide Rogaland Fjordbruk.

Variant SAV3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt, og det har vært svært uvanlig å påvise SAV2 i dette området. Det er også et mål at SAV2-subtypen ikke skal spres sør for Stadt.

Lokaliteten ligger cirka 2,4 kilometer fra lokalitet 18639 Halsavika som fikk påvist PD SAV2 4. november 2019, opplyser Mattilsynet.

Virksomheten varslet Mattilsynet 9. januar om mistanke om PD SAV2 på Borgarliflot. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra Pharmaq Analytiq AS.

Lokaliteten er forøvrig under utslakting og vil bli tømt i løpet av kort tid.

Påvisningen er gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet. For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og utstyr uten særskilt tillatelse.

Lokalitet 15796 Borgarliflot ligger i bekjempelsessonen i kontrollområdet som ble opprettet som følge av påvisning av PD SAV2 på lokalitet 18639 Halsavika.

Mattilsynet opprettet et kontrollområde 6. desember 2019 rundt lokalitet 18639 Halsavika for å forebygge, begrense og bekjempe utbredelsen av SAV2.

Mistanken om PD SAV2 på lokalitet 15796 Borgarliflot vil ikke medføre endringer i utbredelsen av kontrollområdet for PD SAV2 i Rogaland, skriver Mattilsynet videre.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil innebære restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger med hensyn til antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold etc. er lagt til grunn for kontrollområdets utbredelse.