PD-mistanke i anlegg med en million laks

Nyheter
1360

Fisken er allerede under utslakting.

– Det er dessverre mistanke om pankreassykdom PD SAV2 på vår lokalitet Dyrholmen i Stavanger kommune, kommenterer Liv Marit Årseth, samfunnskontakt i Grieg Seafood Rogaland, til iLaks.

– Vi varslet Mattilsynet om mistanken 12. februar, og Mattilsynet har i dag vært på lokaliteten for å ta nye prøver.

Utslaktet før påske
– Det er cirka 986.000 fisk i anlegget, med snittvekt på 4,7 kilo. Fisken er allerede under utslakting. Anlegget vil være ferdig utslaktet før påsken, sier hun videre.

– Lokalitet Dyrholmen ligger i en bekjempelsessone for ILA og i en overvåkningssone for PD SAV2. Våre andre anlegg i sonen er brakklagt. Dette vil ikke påvirke våre planlagte slaktevolumer for 2020, understreker Årseth.

PD subtype SAV3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt, og det har vært svært uvanlig å påvise SAV2 i dette området. Det er også et mål at SAV2-subtypen ikke skal spres sør for Stadt.

Alvorlig
– Vi ser alvorlig på funnet. Mistanken om PD SAV2 er det fjerde tilfellet på kort tid i dette oppdrettstette området i Rogaland, og vi er bekymret for at SAV2-varianten av PD-virus nå skal etablere seg, sier Ole Fjetland, regiondirektør i Mattilsynet.

Lokalitet Dyrholmen ligger allerede i en bekjempelsessone for ILA og i en overvåkningssone for PD SAV2. Mistanken forverrer kompleksiteten i sykdomsbildet i området.

Mistanken bygget på positive analyseresultat (PCR) fra Pharmaq Analytiq fra prøver tatt ut 4. februar. Mattilsynet tar ut verifiserende prøver med det første, for analyse ved Veterinærinstituttet.

For å hindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, vil Mattilsynet justere kontrollområdet rundt smittet lokalitet for å forebygge, begrense og bekjempe utbredelsen av SAV 2 i området.